Лабораторія мікробіології

Історія НДЛ «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології»

Науково-дослідну лабораторію антибіотиків було засновано С.Д. Шестаковим у 1951 році. Основний напрям досліджень, започаткований Рубенчиком Л.Й., проводився по грунтовій мікробіології та вивченню антимікробної дії синтетичних антимікробних препаратів.

В 1953 р. на базі лабораторії антибіотиків була створена лабораторія «Антимікробних синтетичних сполук» під керівництвом М.М. Ротмістрова. Ротмістров Михайло Миколайович, – мікробіолог, доктор біологічних наук, професор, народився 17.09.1907 у місті Лохвиця на Полтавщині. У 1928 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут. В 1950 році захистив докторську дисертацію "Анаэробное брожение целлюлозы и направленная изменчивость его возбудителей". В період керівництва Михайла Михайловича було синтезовано і досліджено понад 1000 нових сполук, 6 з яких затверджено як нові лікарські препарати з антимікробною активністю. Ротмістрову М.М. було посмертно присуджено Державну  премію України в галузі науки і техніки (2000).

З 1971 по 1988 роки науково-дослідною лабораторією керував А.Ю. Вершигора. Вершигора Аполлінарій Юхимович, – імунолог, доктор медичних наук, професор, народився 27.07.1924 в  селі Слободка Хмельницької  області. В 1949 році закінчив медичний факультет Київського медичного інституту. В 1969 році захистив докторську дисертацію «Обоснование метода изготовления и применения микробных аллергенов». А.Ю. Вершигора – учасник Великої Вітчизняної війни, за бойові заслуги нагороджений орденом Слави III ступеня. Аполлінарій Юхимович видав один з перших вітчизняних підручників "Иммунология". За час керування  лабораторією А.Ю. Вершигори було сформовано новий напрямок – дослідження закономірностей формування імунної відповіді на стафілококові антигени. У 1986 році лабораторія отримала сучасну назву: «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології».

 В період 1988-2002 років науково-дослідну лабораторію очолював В.А. Борисов. Борисов Вадим Анатолійович, – імунолог, доктор біологічних наук, професор, народився 21.02.1940 у місті Новгород. Закінчив Ленінградський медичний інститут. У 1984 році захистив докторську дисертацію "Патогенность шигел в механизмах иммунного ответа и толерантности". Був нагороджений  відзнакою нахідник СРСР". З 1988 по 2002 рік в лабораторії проводилися дослідження вірулентних властивостей грамнегативних бактерій, здатності бактеріальних токсинів, зокрема ліпополісахариду, впливати на розвиток імунної відповіді при інфекційних захворюваннях. Також вивчалися  молекулярні і генетичні механізми бактеріальної імуносупресії.

З 2005 по 2007 роки лабораторію очолювала кандидат біологічних наук Т.М. Фурзікова. В цей час досліджувалися закономірності формування імунної відповіді на біополімери, отримані зі стінок умовно-патогенних мікроорганізмів. В 2007 році до лабораторії  «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології» було приєднано сектор НДЧ при кафедрі цитології, гістології та біології розвитку.

З 2007 по 2009 рік науково-дослідну лабораторію очолювала кандидат біологічних наук Л.В. Гарманчук. Основними напрями дослідження в цей час були: вивчення імунокорегуючої дії препаратів-ноотропів за умов індукованого експериментального інсульту,  вивчення ролі бактеріальних біополімерів в якості канцеропротекторних агентів, вивчення антимікробних та імуномодулюючих властивостей синтетичних біметалічних сполук. 

З 2012 року лабораторію очолює кандидат біологічних наук В.В. Шепелевич.