Лабораторія фізіологічних основ продуктивності рослин

Бацманова Людмила Михайлівна

Кандидат біологічних наук

Завідувач НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин»

Старший науковий співробітник

Бацманова Людмила Михайлівна

 

 

телефон: 522-14-27

 mail to: l. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   

Сфера наукових інтересів: оксидний стрес; підвищення стійкості рослин; адаптаційні процеси у рослинному організмі; формування неспецифічної резистентності у рослин за рахунок активації природних захисних систем; гліколіпіди у адаптаційних перебудовах мембран хлоропластів; нанотехнології у рослинництві.

 

 

 

 

 

 

Закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1982 р.) працювала у Центральному республіканському ботанічному саду АН України (згодом Національному ботанічному саду НАН України ім. М.М. Гришка). З 2001 р. працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах від провідного інженера до завідувача НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин». Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою: «Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці» (2004 р.). У 2009 році отримала звання старшого наукового співробітника. Загальна кількість робіт – 90, з них монографій – 5, патент на винахід - 1.

Основні наукові публікації:

  1. Бацманова Л.М., Таран Н.Ю., Мусієнко М.М. Прооксиданти-антиоксиданти у фотосинтетичних тканинах озимої пшениці степового екотипу за дії пероксиду водню // Український ботанічний журнал.-2011.-Т. 68.- №.2..
  2. Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Підвищення стійкості рослин. Патент на корисну модель U 201005822.- Бюл. № 2.- 25.01.2011.
  3. Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Скринінг адаптивного потенціалу рослин за показниками оксидного стресу. Методичні рекомендації для селекційних центрів апк.- К.: Авега, 2010.-79 с.
  4. Бацманова Л.М., Грудіна Н.С., Стороженко В.О., Таран Н.Ю., Мусієнко М.М. Адаптивні реакції рослин озимої пшениці різних екотипів за дії пероксиду водню. // Фізіологія та біохімія культурних рослин.-2010.-Т.42.-№.2.- С.163-168.
  5. Палагеча Р.М., Таран Н.Ю., Бацманова Л.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся. - К: Фітосоціоцентр, 2009.-167 с.
  6. Бацманова Л.М. Особливості оксидативного стресу, індукованого екзогенним пероксидом водню, в ізольованих хлоропластах //Фізіологія та біохімія культурних рослин.-2008.-Т.40.-№.5.- С.441—447.
  7. Бацманова Л.М. Активність супероксиддисмутази та каталази у листках проростків озимої пшениці за дії екзогенного пероксиду водню.// Український біох. журнал.-2008.-Т. 80.- №.6- С. 101-105.
  8. Таран Н.Ю., Бацманова Л.М., Мелешко А.О., Улинець В.З., Лукаш О.В. Фізіологічне обґрунтування методів профілактики розповсюдження та боротьби з омелою білою у лісопаркових ландшафтах. – К.: Ленвіт, 2007. – 51 с
  9. Таран Н.Ю., Косик О.І., Оканенко О.А., Л.М. Бацманова Л.М. Ліпіди рослин. – К.: Ленвіт, 2006. – 104 с.