Лабораторія фізіологічних основ продуктивності рослин

Історія НДЛ “Фізіологічних основ продуктивності рослин”

НДЛ “Фізіологічних основ продуктивності рослин” включена в структуру НДЧ біологичного факультету та кафедри фізіології та екології рослин у 1983р. Прообразом сучасної лабораторії можна вважати першу в Україні фізіологічну лабораторію, яку започаткував в Київському університеті Св. Володимира професор О.В. Баранецький (1873-1898). За часи існування фізіологічна лабораторія зазнавала змін як у спрямованості наукових досліджень, так і в структурно-адміністративному статусі. У післявоєнний період, у 1944-1980 НДЛ входить в структуру Ботанічного саду імені академіка О.В.Фоміна, потім кафедри фізіології рослин, як наукова група “Біохімії фотосинтезу”. Наукове керівництво групою здійснював доктор біологічних наук, професор Д.П. Проценко. У 1980 році наукову групу було реорганізовано у проблемну лабораторію “Синтетичних антимікробних речовин” (науковий керівник – професор А.В. Капля). В 1983 лабораторію перейменовано у НДЛ “Фізіологічних основ продуктивності рослин”, зав. – канд. біол. наук, старш. наук. співроб. Т. А. Мороз, з 1991 - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник О. О. Русько, у 1997-2001 – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник А. В. Панталієнко, з 2001 - 2011 - доктор біологічних наук, професор Н.Ю.Таран, з 2011- очолює кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник  Бацманова  Л.М.