Лабораторія фізіологічних основ продуктивності рослин

Наукова робота НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин»

Науково-дослідницька робота проводиться за напрямком наукової програми «Раціональне природокористування» і присвячена дослідженню молекулярно-біохімічних та еколого-фізіологічних стратегій адаптації рослин за дії біотичних стресорів та глобальних біосферних явищ для збереження біорізноманіття фітоценозів. Результати фундаментальних досліджень знайшли своє відображення у прикладних розробках. Розроблено технологію вирощування часнику (AlliumsativumL.), яка сприяє накопиченню алліїну та органічних сульфідів у цибулинах.

Запропоновано оригінальний метод отримання рутину з вегетативної маси гречки. Запропонована технологія боротьби з розповсюдженням омели білої (ViscumalbumL.) в лісопаркових насадженнях міста. Визначаються структурно-функціональні особливості зимостійкості родів MagnoliaL, RhododendronL. Беремо участь у виконанні міжнародної програми по дослідженню Антарктики. Вивчається адаптаційний потенціал рослин виду Deschampsia аntarctica Desv., що зростали в умовах Антарктики.Проводиться скринінг вищих водяних рослин за активністю фізіологічних реакцій як тест-об’єктів на певний вид забруднення для біотестування природних водойм та оцінки ступеню їхнього забруднення. Ведуться багаторічні моніторингові дослідження стану водойм Дніпровського каскаду, які дають змогу прогнозувати можливі негативні наслідки в разі подальшого забруднення.

Створена база даних еколого-біохімічних характеристик сталого розвитку фітоценозів за дії різноманітних факторів довкілля. Розробляється технологія використання нанопрепаратів для підвищення врожайності зерно-бобових культур. Науковий колектив складається з 14 штатних співробітників (9 кандидатів наук), результати досліджень яких викладені у 21 монографії, 150 статтях (за останні 5 років), 6 патентах на винахід. Діяльність НДЛ тісно пов’язана з науковою школою “Фізіолого-біохімічних основ формування стійкості і продуктивності рослин в стресових умовах” (засновник д.б.н, професор, академік НААН України М.М. Мусієнко).

За науковими розробками науковців лабораторії та школи виконані та захищені 15 докторських та 69 канд. дис., з яких - 15 іноземними науковцями. НДЛ співпрацює з вченими Гентського (Бельгія), Ягелонського, Жешувського (Польща), Гаванського (Куба), Теннеського (США), Хайдарабадського (Індія), Берлінського (Німеччина), Словацького (м.Нітра) університетів,Інститутом генетики рослин та біотехнології Академії наук Словацької республіки. Лабораторія працює у творчій співдружності з науково-дослідними установами НАН України:Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний природний парк  «Подільські Товтри», Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка, Інститут захисту рослин УААН, ННЦ “Інститут землеробства “ УААН, НДІ круп’яних культур Подільського декржавного аграрно-технічного університету, Селекційно генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Донецький ботанічний сад НАН України.

Контакти:

Зав. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин», к.б.н., с.н.с.

Бацманова Людмила Михайлівна телефон: 522-14-27, 28-44 к.454

проспект Глушкова, 2, корпус 12, к.454.

 Адреса для листування:

Київський нацiональний унiверситет

iм. Тараса Шевченка,

ННЦ "Інститут Біології"

вул. Володимирська, 64/13

01601 Київ, Україна