Березовська Маріанна Анатоліївна

Кандидат біологічних наук

Науковий співробітник

Березовська Маріанна Анатоліївна

 

 

 

тел. роб.: +38 (044) 521-33-36

Наукові інтереси: альгологія, ґрунтові водорості, флористика, альгоіндикація, фотолюмінесценція водоростей

 

 

 

У 1993 р. закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію "Водорості окультурених ґрунтів Правобережного Лісостепу України". Володіє культуральними, морфологічними, молекулярно-генетичними методами.

Публікації: автор 41 наукової публікації, з яких 26 статей.

Основні публікації:

1. Вакуленко О., Даценко О., Григор’єва О., Березовська М. Реакція різновікових культур водорості Chlorella vulgaris Beijerinck на мікрохвильове опромінення // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.  2011. – Вип. 55. – С. 20-26.

2. Григор’єва О., Березовська М. Вплив мікрохвильового випромінювання на чисельність зелених водоростей у культурі // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біологічна. – 2009. – Вип. 51. – С.15-20.

3. Григор’єва О., Березовська М., Даценко О. Развитие культуры Chlamydomonas actinochloris после микроволнового облучения // Радиационная биология: Радиоэкология. – 2012. – 52, № 3. – 293-297.

4. Костиков И.Ю., Демченко Э.Н., Березовская М.А. Коллекция культур водорослей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Каталог штамов (2008 г.) // Чорномор. ботан. журн.– 2009. – 5, № 1. – С. 37-79.

5. Grigorieva O.O., Berezovskaya M.A., Datsenko A.I. Effect of Microwave Irradiation on Growth and Photoluminescence Efficiency of the Green Algae Chlamydomonas actinochloris // Hydrobiol. Journ.  2010.  46,  4.  P. 99-104.

6. Grigorieva O.O., Vakulenko O.V., Datsenko O.I., Berezovskaya М.A. Luminescence control of the microwave irradiation impact on green algae // Hydrobiol. Journ. – 2011. – 47, № 3. – P. 91-99.

7. Parshikova T.V., Vlasenko V.V., Berezovskaya M.A., NovikovaI I.P. Assessment to different species of the genus Chlamydomonas cells resistance to potassium dichromate presence in the medium // Hydrobiol. Journ.  2009. – 45, № 2. – P. 57-68.