Карпенко Наталія Іванівна

Кандидат біологічних наук

Завідувач науково-дослідної лабораторії ботаніки

Карпенко Наталія Іванівна

 

 

тел. роб.: +38 (044) 521-33-36

кімната: 406

mail to:  Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

народилася 26 липня в м. Києві

Сфера наукових інтересів: систематика вищих рослин; палінологічні, порівняльно-морфологічні та молекулярно-генетичні дослідження раритетних та критичних в систематичному відношенні таксонів; інвазійні види рослин; ендемічні види флори України

 

 

 

 

 

У 1983 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. В університеті працює з 1983 р. на посадах: інженера, провідного інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії кафедри ботаніки. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію "Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України". Володіє порівняльно-морфологічними, в тому числі палінологічними та молекулярно-генетичними методами досліджень (виділення ДНК, ампліфікація ДНК, гель-електрофорез нуклеїнових кислот в агарозному гелі). Проводила практичні заняття з морфології та систематики вищих рослин, навчальну практику з ботаніки вищих рослин, здійснює технічний супровід аспіранта та студентів при виконанні ними дисертаційної та кваліфікаційних робіт.

Публікації: автор 43 наукових праць, з яких 1 розділ у монографії та 35 статей.

Основні публікації:

1. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Трапляння чужинних інвазійних рослин в синтаксонах рослинності України // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – 5, № 2. – С. 189-198.

2. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Метод оценки угроз биоразнообразию природных территорий Украины от инвазионных чужеземных растений // Сб. статей "Растительность Восточной Европы: классификация, экология и охрана". – Брянск, 2009. – С. 3-6.

3. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І., Сенчило О.О. Обґрунтування "чорного списку" загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України // Вісник Київськ. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 52-53. – С. 106-107.

4. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І., Сенчило О.О. Екологічна амплітуда інвазійного виду Amorpha fruticosa L. В рослинних угрупованнях України // Зб. статей "Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє", присвяч. 20-річчю природ. зап"Медобори". – Тернопіль: "Підручники і посібники", 2010. – С. 374-377.

5. Абдулоєва О.С., Шевчик В.Л., Карпенко Н.І. Інвазійні чужинні види вищих рослин у рослинних угрупованнях Канівського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2009. 15. – Вип. 2. – С. 31-36.

6. Карпенко Н.І. Морфологія насінин представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. флори України // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 5. – С. 674-686.

7. Карпенко Н.І. Баданіна В.А. Морфологія представників родів Coronilla L., Hippocrepis L., Securigera DC. триби Coronilleae флори України на ранніх етапах онтогенезу // Вісник Київськ. ун-ту. – 2006. – Вип. 48. – С. 61-63.

8. Карпенко Н.І., Савицький В.Д., Царик Н.П. Морфологічні особливості пилкових зерен представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 3. – С. 370-379.

9. Карпенко М.М., Федорончук Н.І. Таксономічний огляд триби Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 5. – С. 643-650.

10. Тарєєв А.С., Гірін  А.І., Карпенко Н.І., Тищенко О.В., Костіков І.Ю. Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків // Чорномор. ботан. журн. – 2011. – 7, № 4. – С. 309-317.