Історія НДЛ “Ботаніки”

У 1986 р. на кафедрі ботаніки розпочала свою діяльність наукова група ботаніків-газонознавців, яку створив та очолив директор ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, професор кафедри О.О. Лаптєв. Співробітники займались інтродукцією та сортовим насінництвом дерноутворюючих (газонних) трав, впровадженням у зелене будівництво на території України перспективних сортів інтродуцентів та сортів газонних трав власної селекції.

 

У 1987-92 рр. сектор прикладної екології (з 1988 р. – НДЛ прикладної ботаніки та екології) очолював кандидат географічних наук Ф.В. Вольвач, науковим керівником лабораторії залишався професор О.О. Лаптєв. В лабораторії працювали над вирішенням проблем організації охорони навколишнього середовища та оптимізації ландшафтів сучасних великих міст: були розроблені рекомендації щодо створення та підтримання газонних покриттів в Україні, рекультивації порушених земель і ландшафтів за допомогою ґрунтопокривних рослин, добору стійкого асортименту видів деревних та чагарникових рослин. З 1992 р. науковці кафедри були об'єднані в групу НДЧ при кафедрі ботаніки (з 1998 р. до 2001 р. – сектор). Науково-дослідною роботою керували: завідувач кафедри, кандидат біологічних наук Ю.О. Войтюк (1991-1996 рр.), співавтор Конспекту флори Середнього Придніпровя і ряду томів Atlas florae Europaeae; завідувач кафедри професор В.А. Соломаха (1996-2000 рр.), один із перших в Україні ботаніків, який розпочав роботу з класифікації рослинності за флористичним методом Браун-Бланке; професор В.І. Чопик (1996-2000 рр.), який започаткував і науково обґрунтував два нові напрями досліджень у фітосозології: аутфітосозологію (охорону окремих видів) та синфітосозологію (охорону рослинних ценозів) і є співавтором багатотомного видання «Atlas florae Europaeae”. У 2001 р. на базі сектору НДЧ при кафедрі ботаніки було створено НДЛ Ботаніки, науковим керівником був призначений завідувач кафедри професор О.І. Пидюра (2000-2002 рр.). В НДЛ була створена група хемосистематиків, організована лабораторія електрофоретичних досліджень запасних білків насіння судинних рослин. З 2002 р. і по сьогоднішній день науковим керівником НДЛ є завідувач кафедри, відомий у світі альголог, професор І.Ю. Костіков. З 2007 р. по 2012 р. НДЛ “Ботаніки” завідувала кандидат біологічних наук Т.О. Кондратюк. З 01.06.2012 р. НДЛ “Ботаніки” завідує кандидат біологічних наук Н.І. Карпенко.