Відділ загальної фізіології

Весельський Станіслав Павлович

Доктор біологічних наук

Старший науковий співробітник

Очолює Відділ загальної фізіології

Весельський Станіслав Павлович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: фізіологія травлення

 

 

 

 

 

Закінчив біологічний факультет Київського держуніверситету ім.Т.Г.Шевченка (1968-1973)

З 1973 року працював в Інституті гідробіології АН УРСР на посаді інженера, а з 1975 року на посаді старшого інженера. Після попереднього захисту кандидатської дисертації в 1979 році працював на посаді молодшого наукового співробітника.

Переймався проблемами адаптації водних організмів (риби і молюски) до змінених умов існування та стимуляції росту риб в господарствах на підігрітих водоймах. Іншим напрямком фундаментальних досліджень є нейрогуморальна регуляція роботи шлунково-кишкового тракту і, зокрема, зовнішньосекреторної функції печінки.

В 1984 році перейшов працювати в Київський державний університет імені Тараса Шевченка у відділ регуляції травлення НДІ фізіології на посаді старшого наукового співробітника. З 2001 року працює старшим науковим співробітником відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2004 – у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему «Пептиди в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 13.00.13 – фізіологія людини і тварин; науковий консультант – д.б.н.Лященко Петро Сергійович

Коло наукових інтересів: фізіологічні та біохімічні аспекти регуляції зовнішньосекреторної функції печінки

Автор та співавтор понад 270 наукових праць, в тому числі однієї монографії, семи авторських свідоцтв та патентів, а також п’яти ідей та гіпотез, опублікованих  в науково-популярних виданнях.

Патенти України та авторські свідоцтва на винаходи:

Способ определения желчных кислот в биологической жидкости; 1991.

Способ лечения больных после операции на желчных путях; 1992.

Спосіб підготовки проб біорідин для визначення вмісту речовин ліпідної природи (2001)

Спосіб лікування хворих хронічним холестатичним гепатитом; 2003

Спосіб визначення спектру похідних білірубіну та білівердину в біологічній рідині (2009)

Публікації:

1. Монографія - Мельничук Д.О., Грищенко В.А., Томчук В.А., Калачнюк Л.Г., Калачнюк Г.І., Хижняк С.В., Войціцький В.М., Весельський С.П., Литвиненко О.М. Використання ліпосом на основі фосфоліпідів молока у гепатології. – К.: НУБіПУ, 2010. – 400 с.

2. Романенко В.Д., Евтушенко Н.Ю. Влияние термальных вод на метаболические процессы в тканях рыб. ДАН УССР, сер.Б., 1976, № 4, с.33-36.

3. Весельський С.П. Зуби можна вирощувати // “Наука і суспільство”, (Банк ідей) 1989, № 11, с.24.

4. Лященко П.С., Косенко А.Ф., Гушинец Г.П., Весельський С.П., Каревина Т.Г.- Влияние лактина на стимулированную гистамином желудочную секрецию и холерез // Физиол.журнал им.И.М. Сеченова, 1993, т.79, № 6, с.142-146.

5. Лященко Т.П., Весельський С.П., Масюк А.І.-  Про холеретичні властивості субстанції Р // Доповіді НАН України. 1998, № 7, с.158-161.

6. Спивак Л.С., Лященко Т.П., Весельський С.П., Макарчук Н.Е.- Влияние субстанции Р, нейрокинина А и селективного агониста тахикининовых рецепторов NK-2 типа на желчеобразование // Росс.физиол.журнал им.И.М.Сеченова. – 2003. – Т.89, № 9. – С.1167-1175.

7. Spivak L.S., Gorenko Z.A., Parchami Ghazaee S., Samonina H.O., Veselsky S.P. The influence of desmopressin on bile acid secretion // Acta Physiolodgica. – 2007. – V.191 (658). – P.97.

8. Горенко З.А., Карбовська Л.С., Сепідех Парчамі Газає Мехді, Лук’яненко І.А., Весельський С.П. Зміни спектру жовчних кислот в жовчі щурів під впливом десмопресину // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т.55, № 6. – С.55-62.

9. Sepideh Parchami Ghasaee, Zoya A. Gorenko, Ludmila S.Karbovska, Stanislav P.Veselsky, Petro I.Yanchuk, Mykola Y.Makarchuk. Desmopressin stimulated bile secretion in anaesthetized rats // General Physiology and Biophysics. – 2010. – Vol.29, N 2. – P.151-159.

10. Горенко З.А., Карбовська Л.С., Вашека І.П., Весельський С.П. Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів // Фізіологічний журнал. – 2011. – Т.57, № 3. – С.40-48.

З 1985 до 2011 – науковий керівник курсових та дипломних робіт та виробничої практики студентів кафедри фізіології людини і тварин. Співавтор практичних занять до спецкурсу «Фізіологія гепато-біліарної системи». З 2005 до 2011 - науковий керівник 9 аспірантів.

Державні нагороди за наукові досягнення: Бронзова медаль Кабінету Міністрів УРСР (1981) за авторське свідоцтво «Спосіб стимуляції росту тварин»