Відділ загальної фізіології

Горенко Зоя Анатоліївна

Кандидат біологічних наук

Науковий співробітник відділу

Горенко Зоя Анатоліївна

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: фізіологія травлення, нейро-гуморальна регуляція жовчосекреторної функції печінки та екзокринної функції підшлункової залози

 

 

 

 

Закінчила біологічний факультет Київського держуніверситету ім.Т.Г.Шевченка (1985-1991)

З 1985 до 2011 р.р. - лаборант, інженер, провідний інженер відділу регуляції травлення НДІ фізіології, молодший науковий співробітник, науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

З 2004 року – у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології ім.О.О.Богомольця захистила дисертацію «Вплив тироксину на жовчоутворювальну функцію печінки» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 13.00.13 – фізіологія людини і тварин; науковий керівник – д.б.н. Лященко Петро Сергійович

2007-2009 – викладач на громадських засадах кафедри фізіології людини і тварин (спецкурс «Науковий семінар» 4 курс)

2006-2012 - керівник курсових та дипломних робіт та виробничої практики студентів кафедри фізіології людини і тварин

Співавтор низки нових практичних занять до спецкурсу «Фізіологія гепато-біліарної системи» та загального курсу «Фізіологія людини і тварин»

Вчений секретар ІІІ Всеукраїнської (2006), ІV і V Міжнародних (2008, 2010) конференцій «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» http://physiology.org.ua/conf/ 

Патенти:

Співавтор 2 Патентів України:

Спосіб підготовки проб біорідин для визначення вмісту речовин ліпідної природи (2001)

Спосіб визначення спектру похідних білірубіну та білівердину в біологічній рідині (2009)

Співавтор понад 90 наукових робіт

Публікації:

1. Горенко З.А., Лященко П.С. Функціональні взаємостосунки між щитовидною залозою і печінкою // Вісник Черкаського університету. Природничі науки. – 2006. – Вип.91. – С.32-38.

2. Янчук П.И., Весельский С.П., Парчами Газаее С., Горенко З.А., Спивак Л.С. Изменения секреторной и экскреторной функций печени под влиянием вазопрессина // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, химия». – 2006. – Т.19 (58), № 4. – С.228-234.

3. Spivak L.S., Gorenko Z.A., Parchami Ghazaee S., Samonina H.O., Veselsky S.P. The influence of desmopressin on bile acid secretion // Acta Physiolodgica. – 2007. – V.191 (658). – P.97.

4. Парчами Газае Сепидех, Янчук П.И., Весельский С.П., Горенко З.А., Карбовская Л.С. Влияние антидиуретического гормона на обмен липидов в печени крыс // Фізика живого. – 2008. – Т.16, № 2. – С.137-141.

5. Gorenko Z.A., Parchami Ghazaee Sepideh, Karbovska L.S., Veselsky S.P. The effect of antidiuretic hormone on bile lipid fractions secretion in anaesthetized rats // The Journal of Physiological Sciences. – 2009. – Vol.59. – Sup.1. - P.387.

6. Parchami Ghasaee Sepideh, Karbovska L.S., Gorenko Z.A., Veselsky S.P. The effect of antidiuretic hormone on bile lipid fractions secretion in dogs // J.Iran.Chem.Soc. – 2009. – Vol.6. – P.S144.

7. Можеїтова О.А., Нурищенко Н.Є., Горенко З.А., Карбовська Л.С., Лященко Т.П. Характеристика співвідношення жовчних кислот в жовчі собак та щурів при застосуванні простагландину F2 // Фізика живого. – 2009. – Т.17, № 2. – С.179-184.

8. Горенко З.А., Карбовська Л.С., Сепідех Парчамі Газає Мехді, Лук’яненко І.А., Весельський С.П. Зміни спектру жовчних кислот в жовчі щурів під впливом десмопресину // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т.55, № 6. – С.55-62.

9. Sepideh Parchami Ghasaee, Zoya A. Gorenko, Ludmila S.Karbovska, Stanislav P.Veselsky, Petro I.Yanchuk, Mykola Y.Makarchuk. Desmopressin stimulated bile secretion in anaesthetized rats // General Physiology and Biophysics. – 2010. – Vol.29, N 2. – P.151-159.  http://www.gpb.sav.sk/

10. Горенко З.А., Карбовська Л.С., Вашека І.П., Весельський С.П. Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів // Фізіологічний журнал. – 2011. – Т.57, № 3. – С.40-48.