Відділ загальної фізіології

Макарчук Микола Юхимович

Доктор біологічних наук, професор, Академік АН ВШ України

Завідувач відділу загальної фізіології та директор НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

Макарчук Микола Юхимович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: вивчення впливу стресу на системні зміни діяльності організму людини і тварин, неінвазивні методи тестування основних психофізіологічних функцій та загального функціонального стану організму людини, активно впроваджує альтернативні методи навчання фізіології та анатомії

 

 

 

 

 

 

 

 

Народився 01.10.1954 у с. Переброди, Житомирської області.

У 1977 закінчив біологічний факультет Київського державного університету, у 1980 - аспірантуру кафедри фізіології людини і тварин. З 1980 працював асистентом кафедри фізіології людини і тварин, у 1981-95 – науковим співробітником НДІ фізіології Київського університету. З 1995 - доцент, а з 1999 – завідувач кафедри фізіології людини і тварин . З 2001 - директор НДІ фізіології імені академіка Петра Богача  та завідувач відділу загальної фізіології.

Кандидатську дисертацію на тему "Функциональное значение разных групп и отдельных ядер миндалевидного комплекса в условно-рефлекторной деятельности крыс" захистив у 1981 році, а в 1999 захистив докторську дисертацію на тему "Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку". Коло наукових інтересів – психофізіологія, роль сенсорних систем, зокрема нюхового аналізатора, та різних видів стресу у поведінці людини і тварин. Одним із перших провів дослідження ролі різних ядер мигдалеподібного комплексу в організації поведінки. є керівником авторського колективу, який створив першу в Україні комп’ютерну навчальну програму "Лігатури Станіуса" в укр., рос. та англ. варіантах.

Очолює наукову школу світового значення "Психофізіологічні основи діяльності людини". Член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 та член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 при КНУ імені Тараса Шевченка, член спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України. Чл. редколегії міжн. журн. "Нейрони", "Physics of the Alive", член міжнародної організації "За гуманну освіту" InterNICH та міжнародної комісії "Інноваціії та альтернативи при вивченні фізіології і фармакології в університетах Східної Європи". Член правління громадської організації "Ноосфера".

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України, відмінник освіти України.

Автор понад 230 наукових праць, серед яких 3 монографії та   підручників.

 

Публікації:

1. Цибенко В.О., Макарчук М.Ю. та інші. Методичні рекомендації до загального практикуму з фізіології людини і тварин Український фітосоціологічний центр, 2003. - 148 с

2, Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І.,Данилов С.А. Психофізіологія. Київ: ООО «Інтерсервіс», 2011.- 338 С.

3. Макарчук Н.Е., Калуев А.В. Обоняние и поведение - Київ, 2000: КСФ.-134 с.

4. Калуєв А.В., Макарчук Н.Е., Дерягина М.А.,Самохвалов В.П. Уринация и поведение - Київ, 2000: КСФ.-134 с.

5. Остапченко Л.І., Макарчук М.Ю, Мартинчук О.С., Криворучко Л.А. Спосіб корекції функціонального стану організму людини» //Деклараційний патент на корисну модель № 6805 (7 А61Н39/00, / А61В505) від 16.05.2005 р

6. Makarchuk N.E., Chaichenko G.M. Integrative role of the olfactory analyzer in behavioral reactions // XXXIII International congres of physiological sciences. St. Petersburg. - 1997. - P.089.13.

7. Макарчук М.Ю. Електрофізіологічна оцінка ролі нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку // Фізіологічний журнал. - 1999.- Т. 45, № 4.- С.77-83.

8. Макарчук М.Ю., Локтєва Р.К., Момот А.В. Оцінка спектральних компонентів варіабельності серцевого ритму у чоловіків та жінок з різним рівнем тривожності // Фізіологічний журнал. – 2005, № 2. – с.67-70.

9. Tukalenko E.V.,Varetsky V.V.,Rakochi O.G., Makarchuk N.E., Dmitrieva I.R. Effects of non-lethal doses of ionising radiation on the instrumental behaviour of rats // Int. J. Low Radiation, 2007, Vol. 4, No. 3, p. 232-247

10. Макарчук М.Ю., Максимович К.Ю., Кравченко В.І, Крижанівський С.А. ЕЕГ-активність у жінок при сприйнятті емоційно забарвлених, еротичних та нейтральних зображень в різних фазах овуляційного (менструального) циклу // Нейрофизиология. – 2010. – № 5. – С. 433-441