Відділ загальної фізіології

Пелюх Петро Федорович

Старший науковий співробітник

Пелюх Петро Федорович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів - вивчення електрофізіології та біофізики (різних типів електричної активності) гладеньких м'язів шлунково-кишкового тракту, ворітної вени, сечоводу тварин та людини

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчив київський національний університет,біологічний факультет, кафедру фізіології людини і тварин в 1975 році. Після закінчення працював в інституті гідробіології Академії наук України, з 1979 року працює старшим інженером,молодшим науковим, старшим науковим співробітником інституту фізіології імені академіка Петра Богача (відділ загальної фізіології ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Влияние простагландинов Е2 і F2альфа на електрическую и сократительную активность гладких мышц мочеточника морской свинки" у Львівському Ордена Дружби Народів державному медичному інституті, 14.00.17 - нормальна фізіологія.

Основні публікації:

1. Пелюх П.Ф. Іонні механізми дії простагландину F2 альфа на електричну і скоротливу активність гладеньких м'язів сечоводу морської свинки.Доповіді Академії наук Української РСР, серія "Б" N7,1986,С.74-77.

2. Пелюх П.Ф. Ионные механизмы действия простагландина Е2 на электрическую и сократительную активность гладких мышц мочеточника морской свинки // Молекулярная генетика и биофизика .Киев,Выща школа,-N14,1989,С.28-31.

3. Рelyukh P.F. Ionic mechanisms of the inhibitory action of prostaglandins E2 and F2альфа on the electrical and mechanical activiti of the guinea-pig ureter smooth muscle // 5 -the Internat. Symposium of Physiology and Pharmacology of smooth muscle.-Varna,1988,-P.99.

4. Пелюх П.Ф. Вплив адреналіну, ацетилхоліну та серотоніну на електричну й моторну активності тонкого кишечника в собак.Проблеми регуляції фізіологічних функцій ,видавн.центр "Київський університет "1999,С48-53

5. Скрипнюк З.Д., Пелюх П.Ф. Механізм дії гормонів гіпоталамусу та гіпофізу на електрогенез і скоротливу активність гладеньких м'язів шлунково-кишкового тракту.      " видавн.центр "Київський університет" 1999, вип.5 С.51-56.

6. Гарник Т.П., Лященко П.С., Пелюх П.Ф. .Вплив настою фітозбору на електричну та скоротливу активність гладеньких м'язів кишечника // Сучасна гастротентерологія. N3 {5} 2001 С.55-58.

7. Pelyukh P.F. Ionic mechanisms of the prostaglandin E1 inhibitory action on the electrical and mechanical activity of the guinea- pig ureter smooth muscle // International symposium intracellular signalling in plant and animal system .Kyiv, Ukraine, 2001 P.88.

8. Янчій Р.І., Джуран Б.В., Пелюх П.Ф. Ocобливості електричної і скоротливої активності гладеньких м'язів сечовода людини при гострому обструктивному пієлонефриті // Клінічна та експериментальна патологія. Чернівці, Т.3, N2, Ч.2, 2004. С418-420

9. Пелюх П.Ф., Макарчук М.Ю. Шляхи надходження іонізованого кальцію в гладком'язові клітини кишечника викликані впливом простагландину Е2 // Збірник наукових праць 9-Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології управління екологічноюбезпекою,природокористуванням,заходами в надзвичайних ситуаціях // Київ-Харків-АР Крим, 2010, С.369-377.

10. Macarchuk M.Ju., Pelyukh P.F. Ionic mechanisms of action of L-thyroxin on electrical and contractive activities smooth muscles of gastrointestinal tract. The 5-th International Congress of Pathophysiology. Beijing, China, 2006 P.152-153.