Відділ загальної фізіології

Цапенко Петро Костянтинович

Інженер І категорії

Цапенко Петро Костянтинович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: фізіологія травлення, електрофізіологія залозистих клітин печінки

 

 

 

 

 

 

Навчався на біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000-2006) диплом магістра з відзнакою

2006-2009 – аспірант кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Публікації:

1. Лященко Т.П., Цапенко П.К. Вплив стимуляторів та інгібіторів секреції жовчі на електричні властивості печінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. - №10. – С.10-11.

2. Можеїтова О.А., Цапенко П.К., Лященко Т.П., Весельський С.П., Макарчук М.Ю. Зміни жовчосекреторної функції печінки щурів під час дії простагландину F // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2006. - №5. – С.33-36.

3. Співак Л.С., Цапенко П.К., Лященко Т.П., Весельський С.П., Макарчук М.Ю. Вплив тахікінінів на жовчоутворення у щурів за умов пригнічення активності парасимпатичної нервової системи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2006. - № 5. – С.46-50.

4. Тsapenko P., Lyaschenko T. Influence of substance P on potential of rat liver // regulatory peptides.- 2006. – vol.135.- p.164.

5. Цапенко П.К., Можеїтова О.А. Лященко Т.П., Мірошниченко М.С. Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів  // Вісник Київського національного університету. «Проблеми регуляції фізіологічних функцій». –2007. - №49. – С. 32-34.

6. Цапенко П.К., Оглобля О.В., Лящеко Т.П. Вплив бомбезину на електричну активність гепатоцитів щурів // Фізика живого. – 2009. – Т.17, №2. – С.68-73.

7. Цапенко П.К., Лященко Т.П. Зміни мембранного потенціалу гепатоцитів під впливом вазопресину // Фізіологічний журнал. – 2011. – Т.57, №4. – С.77-81.