Відділ загальної фізіології

Штанова Лідія Яківна

Кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник

Штанова Лідія Яківна

 

 

 

Сфера наукових інтересів – фізіологія травлення: шлункова секреція, кровообіг у шлунку, моторика шлунка та кишечника; регуляція функцій травної системи; розвиток шлункових хвороб та шляхи посилення захисту шлунка

 

 

 

 

 

 

 

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (випуск 1978 р.), спеціальність - біолог-фізіолог.

Тема захищеної дисертації: ”Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту”, науковий керівник – доктор медичних наук, лауреат Державної премії України, професор Полінкевич Броніслав Станіславович.

На кафедрі фізіології людини і тварин загальний курс ”Фізіологія людини і тварин” - 3-й курс навчання студентів; спецкурс ”Патологічна фізіологія” - магістри І року навчання. Керівництво дипломними роботами.

Публікації:

1. Войтенко Л.П., Полинкевич Б.С., Береговая Т.В., Штанова Л.Я., Гройсман С.Д. Преганглионарная парасимпатическая иннервация интактного и парциально денервированного желудка у крыс // Нейрофизиология.- 1991.- Т.23, №2.- С.231-238. 

2. Харченко М.М., Берегова Т.В., Штанова Л.Я., Полінкевич Б.С. Вплив денервації великої кривизни шлунка на його секреторну та евакуаторну функцію у собак // Фізіологічний журнал України.- 1998.- Т.44, №3.- С.155-156.

3. Штанова Л.Я., Харченко М.М., Полінкевич Б.С. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту дуоденектомованих собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000.- Вип. 6.- С.23-28.

4. Штанова Л.Я., Полінкевич Б.С., Суходоля А.І., Козак О.І., Берегова Т.В. Дослідження ролі кишечного гастрину в реалізації секреторної відповіді шлунка, викликаної інсуліном // Проблемы и достижения, перспективы развития медико-биологических наук и здравоохранения.- 2001.- Т. 137, №4.- С.184-187.

5. Shtanova L.Ya., Beregova T.V. The influence of duodenectomy on gastric acid secretion and gastrointestinal motility // Gut.- 2003.- Madrid.- V. 52.- NYI, Suppl. A221-22.

6. Tsyruk O., Shtanova L.Ya., Beregova T.V. About the mechanism of inhibitory action of macrolides on gastric acid secretion // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Krakov.- 2004.- Vol. XVII, №2.-P.299-301.

7. About the different role of of the central and peripheral role AMPA/kainate glutamate receptors in regulation of basal gastric acid secretion in rats // Annales of joint meeting of the Slovak physiological society and the federation of European physiological societies.- 2007.- P.21-24.

8. Shtanova L., Polotnuk S., Beregova T. Effects of exogenous and endogenous nitric oxide on gastric acid secretion in rats // The Journal of Physiological Sciences. - 2009. Vol.59, Sup.1. - P.386. Proceedings of the XXXVI International Congressof Physiological Sciences ”Function of Life: Elements and Integration”, July 27-August 1, 2009, Kyoto, Japan.