Відділ загальної фізіології

Історія відділу загальної фізіології

Відділ загальної фізіології функціонує як самостійний підрозділ Інституту з 1945 р. У період з 1945 по 1956 рр.. його науковим керівником був засновник електрофізіологічної школи - академік Д.С.Воронцов, а в подальшому до 1960 р. відділ очолював видатний вчений академік П.Г.Костюк. Початком наукової роботи П.Г.Костюка стало детальне вивчення процесів адаптації в ізольованому руховому нервовому волокні жаби при зміні температури, іонного складу і хімічної реакції середовища під впливом електричної поляризації, наркотиків, поступово наростаючих подразнень. У 1949 р. він захистив кандидатську дисертацію «Адаптація нерва до поступово наростаючого електричного струму», а у 1956 р. - докторську дисертацію «Центральні процеси в найпростішій рефлекторній дузі» на основі якої у 1959 р. було видано монографію «Двонейронна рефлекторна дуга», відзначену премією ім.І.П.Павлова. Впродовж 1956-1962 рр.. у відділі працював академік В.І.Скок. Його роботи були присвячені вивченню фізіології вегетативних гангліїв. Результати своїх досліджень він узагальнив у кандидатській «Електричні реакції зірчастого симпатичного ганглію кішки» (1959 р.) та докторській «Електрофізіологічні властивості симпатичних гангліїв» (1968 р.) дисертаціях. З 1961 по 1981 рр.. науковим керівником і завідувачем відділу був П.Г.Богач. Під його керівництвом співробітниками відділу було захищено низку кандидатських дисертацій. Після смерті П.Г.Богача науковим керівником підрозділу (1982-1996) став академік І.С.Магура. В цей час докторські дисертації захистили Ф.В.Бурдига «Мембранні та внутрішньоклітинні механізми транслокації кальцію та їх роль у скороченні-розслабленні м’язів» (1989) та З.Д.Скрипнюк «Механізми гормональної регуляції електричної та скоротливої активності гладеньких м’язів» (1990). З 1996 по 2001 завідувачами відділу були д.б.н.А.І.Масюк, а згодом учень П.Г.Богача М.О.Каплуненко. У 2001 р. після реорганізації Інституту до відділу загальної фізіології приєднався відділ регуляції травлення, створений у 1952 р. як відділ фізіології травлення і кровообігу (завідувач П.Г.Богач). У 1972 р. цей відділ був перейменований у відділ фізіології травлення, а у 1982 р. реорганізований у відділ регуляції травлення (завідувач – д.б.н., проф.Косенко Анатолій Федорович, а з 1990 р. – д.б.н.Лященко Петро Сергійович). У 2001 р. відділ загальної фізіології очолив талановитий учений доктор біологічних наук, професор Микола Юхимович Макарчук.

 

В різні роки очолювали та працювали у відділі академік АН СРСР Данило Семенович Воронцов, академік АН СРСР Платон Григорович Костюк, академік АН СРСР Володимир Іванович Скок, академік АН УРСР Петро Григорович Богач, академік АН УРСР Ігор Сильвестрович Магура. Натепер Макарчук М.Ю. – академік АН вищої школи України.