Штат

Барановський Василь Андрійович

Провідний інженер

Барановський Василь Андрійович

 

 

 

Сфера наукових інтересів: займається питаннями кровообігу, кисневого забезпечення та біохімією

 

 

 

 

 

 

 

 

Народився 03.07.1954р., в 1980 закінчив з відзнакою біологічний факультет КДУ ім.Т.Г.Шевченка кафедру біохімії, працював фармацевтом, провідним інженером інституту Фізіології рослин НАУ України, останні три роки працює  провідним інженером відділу «Фізіології кровообігу» НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології».  Має 21 наукову друковану працю. За останні три роки є співавтором 6 статей, 7 тез доповідей. Під його технічним супроводом за останні 3 роки виконано та захищено 2 випускних кваліфікаційних роботи бакалавра, 2 спеціаліста, 1 магістра кафедри фізіології людини і тварин. Барановський В.А. забезпечував технічний супровід виробничої практики 3 студентів у 2009, 2010 та 2011 рр. При його технічному супроводі за останні 3 роки виконана та захищена 1 кандидатська дисертація.

Публікації:

1. Янчук П.И., Весельская Н.С., Барановский В.А. Изменения спектра липидов в желчи крыс под влиянием эндотелина-1. 12-й Международный Славяно-Балтийский научный медицинский форум."Санкт-Петербург – Гастро-2010",19–21 мая 2010 года.

2. Янчук П.І., Весельська Н.С., Барановський В.А. Жовчоутворення у щурів за умов спільного застосування BQ-123 та ЕТ-1. V Міжнародна наукова конференція “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”,Україна, Київ,6-8 жовтня 2010р.

3. Весельська Н.С., Барановський В.А., Янчук П.І. Процеси кон’югації та гідроксилювання жовчних кислот при дії BQ-123. Матеріали науково-практичої конференції “Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”,м.Вінниця,13-14квітня2011р.
4. Грінченко О.А., Барановський В.А., Весельський С.П., Янчук П.І. Вплив таурину на вміст компонентів аденілової системи в шлунковому соці і плазмі крові у собак // Вісник Черкаського університету. – 2011. – Вип. 204. – С. 31-40.

5. Грінченко О.А., Весельський С.П., Барановський В.А. Зміни вмісту компонентів аденілової системи в шлунковому соці і плазмі крові під впливом таурину // Тези доповідей V зʼїзду українського біофізичного товариства. – Луцьк. – 2011. – С.47-48.