Штат

Грінченко Ольга Анатоліївна

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Грінченко Ольга Анатоліївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: фізіологія травлення

 

 

 

 

 

 

 

Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999-2005)

2005-2010 – аспірантка кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2011 – у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію «Участь таурину в регуляції шлункової секреції» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин; науковий керівник – д.б.н.Янчук Петро Іванович.

Співавтор нового практичного заняття до загального курсу «Фізіологія людини і тварин»

Автор нового практичного заняття до спецкурсу «Фармакологія»

Співавтор 40 наукових робіт

Публікації:

1. Гушинець Г.П., Грінченко О.А. Вплив тироксину та деяких амінокислот на шлункову секрецію // Буковинський медичний вісник. - 2003. - Т. 7, № 1-2. - С. 36-38.

2. Гушинець Г.П., Весельський С.П., Янчук П.І. Вплив таурину і гліцину на шлункову секрецію за умов використання тироксину // Фізика живого. - 2008. - Vol. 16, № 2. - С. 142-148.

3. Grinchenko O.A., Gushinets G.P., Veselsky S.P., Yanchuk P.I. The role of beta-adrenoreceptors in realization of strengthening effect of taurine on histamine gastric secretion // The journ.of Physiological Sciences. Proceedings of the XXXVI International congress of Physiological Sciences.-Kyoto.-2009.-Vol.59.-Suppl.1.-P.386.

4.Грінченко О.А., Янчук П.І. Шляхи впливу таурину на шлункову секрецію // Фізіологічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 111-120. 

5. Грінченко О.А., Янчук П.І. Порівняльний аналіз впливу різних доз таурину на гістамінову шлункову секрецію // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 222-235. 

6. Грінченко О.А., Бабан В.М., Янчук П.І. Вплив таурину на іонний склад шлункового соку при стимуляції секреції гістаміном у собак // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Биология, химия”. – 2011. – Т. 24 (63), № 2. – С.107-116.

7. Grinchenko O.A., Yanchuk P.I. Pathways of Taurine Influences on the Gastric Secretion // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – V. 2, № 3. – P. 199-211. )