Штат

Тукаленко Євген Валерійович

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Тукаленко Євген Валерійович

 

 

 

Сфера наукових інтересів: нейрофізіологія та поведінка тварин, радіобіологія

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчив КНУ, кафедру ФЛТ

1995-2000 аспірантура КНУ

2001-2004 захист кандидатської дисертації (Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації)

2008 участь у наукових школах з радіобіології (2007), фармакології (2010, 2008, 2006, 2004, 2002), біофізики (2010)

Публікації:

1. В.В. Варецький,О.Г. Ракочі,Є.В. Тукаленко,І.Р. Дмитрієва,В.М. Пахольченко,М.В. Шелковський Вища нервова діяльність експериментальних тварин за умов впливу іонізуючого випромінювання //Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи 1986-2011: монографія / за ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. – Тернопіль, ТДМУ. – 2011. – С. 958-981.

2. Pakholchenko, V.M., Tukalenko, E.V. , Makarchuk, M.J. Stress-reactivity and behavioral consequence of social stress in novel model of social stress // J. Neurochem. – 2011. V. 118 (Suppl. 1), P. 240

3. В.В. Варецький, О.Г. Ракочі,Є.В. Тукаленко,І.Р. Дмитрієва, І.І. Тубальцева, В.М. Пахольченко, М.В. Шелковський Залежність змін вищої нервової діяльності щурів від рівня стресового навантаження нерадіаційної природи у порівнянні з залежністю від дози ?-опромінення // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: збірник наукових праць / ДУ «НЦРМ АМН України». – 2010.– Вип. 15. – С.192-196

4. Тукаленко, І. Тубальцева,М. Макарчук,І. Дмитрієва,В. Лозова. Дослідження ефективності різних схем введення кверцетину для попередження змін набутої інструментальної поведінки щурів після опромінення //

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. - 2010.-Вип.55.- С. 10-13.

5. Є.В.Тукаленко,В.В. Варецький,О.Г.Ракочі,М.Ю. Макарчук, І.Р.Дмитрієва Дозова залежність впливу   іонізуючої радіації на умовнорефлекторну інструментальну діяльність щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка,Серія Проблеми регуляції фізіологічних функцій, 2007, №12. С.31-33

6. В.В. Варецький,О.Г.Ракочі, А.М.Яніна, Є.В.Тукаленко, І.Р. Дмітрієва Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції / За ред.. О.Ф.Возіанова, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. – Київ: ДІА, 2007. – 800с.

С. 204 - 216

7. Е.V. Тukalenko, V.V. Varetsky,A.G. Rakochi,М. JU. Макаrchuk, I.R. Dmitrieva Effects of non-lethal doses of ionizing radiation on the instrumental behaviour of rats //International Journal of Low Radiation. – 2007. – Vol. 4, No 3. – P. 232-247

8. Є.В.Тукаленко,В.ВВарецький,О.Г.Ракочі, І.Р.Дмитрієва, М.Ю. Макарчук Модифікація антиоксидантами ефектів дії іонізуючого опромінення та додаткового стресу на вищу нервову діяльність щурів // Фізіологічний журнал – 2006. – Т.52, №4. – С. 33-39.

9. Є.В. Тукаленко Дослідження оксидантного механізму дії малих доз іонізуючої радіації на вищу нервову діяльність щурів.// Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2005. – Вип. 3. – С. 110 – 118.

10. В.В. Варецький, О.Г.Ракочі І.Р. Дмитріє­ва, Є.В. Тука­ленко Експериментальні дослідження поведінкових реакцій за умов впливу іонізувального випромінювання // Чорнобиль. Зона відчуження: Збірник наукових праць. – К.: Наукова думка‚ 2001. – С. 436-448.