Відділ “Фізіології кровообігу”

Завідувач відділу, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Янчук Петро Іванович

Секретар відділу – Грінченко Ольга Анатоліївна, кандидат  біологічних наук, молодший науковий співробітник.

Тел.: (044)526-05-21

mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Кандидат  біологічних наук, молодший науковий співробітник – Сорока Василь Михайлович

Кандидат  біологічних наук, молодший науковий співробітник – Тукаленко Євген Валерійович

Провідний інженер – Барановський Василь Андрійович

Провідний інженер – Полянко Ірина Вікторівна

Інженер І категорії – Тубальцева Ірина Іванівна

Інженер ІІ категорії – Вовкун Тетяна Вікторівна

Інженер ІІІ категорії – Семенін Олександр Володимирович

 

Наукові дослідження, що проводяться у відділі, присвячені з’ясуванню механізмів нейро-гуморальної регуляції  кровообігу, тканинного дихання, секреторної функції та термобалансу органів шлунково-кишкового тракту в нормі та при патології. Впродовж ряду років наукова діяльність підрозділу  спрямована на вивчення механізмів впливу структур гіпоталамуса, довгастого мозку, периферичної нервової системи на гемодинаміку в легенях, кровообіг і кисневий гомеостаз печінки. У відділі досліджуються механізми дії гормонів гіпофіза, наднирників, шлунково-кишкового тракту на кровоносне русло, тканинне дихання, зовнішньосекреторну функцію і теплопродукцію печінки. Зусилля колективу спрямовані також на з’ясування фізіологічних мехнізмів дії факторів ендотеліального походження, аутокоїдів та інших біологічно-активних речовин на гемоциркуляцію, кровоносні судини (зокрема, на ворітні та печінкові вени), кисневий і термобаланс, жочосекреторну функцію печінки та на кровообіг і секреторні процеси в шлунку.

Методи досліджень:

1. Інвазивне вимірювання тиску в кровоносних судинах.

2. Полярографічний метод визначення інтенсивності локального (тканинного) кровотоку за допомогою електрохімічної генерації водню.

3. Реєстрація змін кровонаповнення різних органів.

4. Тензометрична реєстрація скоротливої активності гладеньком’язових препаратів.

5. Прижиттєве визначення кровонаповнення печінки.

6. Реєстрація напруги О2 в тканинах.

7. Визначення інтенсивності споживання О2 тканинами.

8. Дослідження динаміки жовчоутворення та жовчовиділення в умовах гострого експерименту на щурах.

9. Визначення кислотоутворюючої функції шлунка та протеолітичної активності шлункового соку.

10. Визначення концентрації іонів натрію і калію в біологічних рідинах методом полум’яної фотометрії.

11. Визначення вмісту вільних амінокислот в шлунковому соці та жовчі.

12. Визначення вмісту загального білка в шлунковому соці.

13. Визначення вмісту компонентів аденілової системи в шлунковому соці та крові.

14. Стереотаксичні дослідження функцій головного мозку.

15. Моделювання цирозу печінки та портальної гіпертензії.

16. Моделювання атеросклерозу.

 

На експериментальній базі відділу виконувались і успішно захищені 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій, з яких 4 лише впродовж останніх 4-х років, а також понад 100 дипломних робіт. Нині виконуються 5 дисертаційних та 3 дипломні роботи аспірантами та студентами кафедри фізіології людини і тварин.

 

Основні публікації відділу:

1. Янчук П.И., Цыбенко В.А. Изменения печеночного кровообращения при раздражении продолговатого мозга // Физиол. журн. АНУССР. - 1986. - Т. 32, № 4. - С. 449-455.

2. Tsybenko V.A., Yanchuk P.I. Central nervous control of hepatic circulation // Journal of the Autonomic Nervous System. - 1991. - V. 33. - P. 255-266.

Tsybenko V.A., Yanchuk P.I. Сentral and peripheral activation of sympathetic innervation of liver: effects on hepatic blood flow and respiration // Liver innervation and neural control of hepatic function / T. Shimazu (Edit.). - London. - 1996.-P.265–273.

3. Цыбенко В.А., Янчук П.И. Нейрогуморальные механизмы гипоталамической регуляции кровообращения и тканевого дыхания в пчени // Архив клинической и экспериментальной медицины. - 2000. - Т.9, №1. - С.135-137.

4. Фізіологія людини і тварин: Підручник / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур; За ред. В.О.Цибенка. – К.: Вища шк., 2003. – 463 с.

5. Цибенко В.О. Фізіологія серцево-судинної системи. – 2002. –К.: Фітосоціоцентр. – 248 с.

6. Янчук П.І., Пасічніченко О.М., Комаренко В.І., Приходько Т.П., Цибенко В.О. З'ясування механізмів звужувальної дії ацетилхоліну на ворітну вену та її внутрішньопечінкові гілки // Фізіол. журн. - 2006. - Т. 52, № 5. - С. 23-28.

7. Е.V. Тukalenko, V.V. Varetsky, A.G. Rakochi, М.J. Макаrchuk,I.R.DmitrievaEffects of non-lethal doses of ionizing radiation on the instrumental behaviour of rats //InternationalJournalofLowRadiation. – 2007. –V. 4,№ 3. –P.232-247.

8. Янчук П.І., Комаренко В.І., Макарчук М.Ю. Методичні вказівки до спецпрактикуму «Фізіологія реґіонарного кровообігу» / під ред.П.І.Янчука. – К.: Фітосоціоцентр. – 20 с.

9. GhazaeeS.P., GorenkoZ.A., KarbovskaL.S., VeselskyS.P., YanchukP.I., MakarchukM.Y. Desmopressin stimulates bile secretion in anesthetized rats // Gen. Phisiol. Biophys. – 2010. – V. 29, № 2. - P. 151-159.

10. Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології. – 2010. – Черкаси: Черкаський ЦНІІ. – 295 с.

11. GrinchenkoO.A., YanchukP.I. PathwaysofTaurineInfluencesonthe Gastric Secretion // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – V. 2, № 3. – P. 199-211.

12. PakholchenkoV.M.,TukalenkoE.V.,MakarchukM.J.Stress-reactivity and behavioral consequence of social stress in novel model of social stress //J. Neurochem.– 2011. V. 118 (Suppl. 1). - P. 240.

13. Yanchuk P.I., Prikhodko T.P, Pasichnichenko O.M., Terekhov A.A., Tsybenko V.O.Mechanisms of Contractile Action of Acetylcholine on Hepatic Vein // Intern. J. Physiology and Pathophysiolgy. – 2011. – V.2, №4. – Р.379-387.

Отримані гранти:

- проф.В.О.Цибенко на наукове стажування до «Центру фізіології печінки» (керівник проф.В.В.Лаутт), м.Вініпег, Канада, 1993.

- проф.В.О.Цибенко і с.н.с.П.І.Янчук для участі в роботі Міжнародного симпозіуму по іннервації печінки (виступи з доповідями), м.Мацуяма, Японія, 1995.

- проф.В.О.Цибенко для участі у роботі Міжнародного симпозіуму по іннервації печінки (виступ з усною доповіддю), м.Фрайбург, Німеччина, 1997.

- с.н.с.П.І.Янчук для участі в роботі Міжнародного Фальк-симпозіуму «Печінка і її захворювання» (виступ з доповіддю), м.Базель, Швейцарія, 1999.

Розробка «Спосіб лікування портальної гіпертензії», науковим керівником якої був д.б.н. П.І. Янчук, отримала у 2004 р. Відзнаку Київського міського голови у напрямку “Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань”.

Установи-партнери

1)  Інститут фізіології імені О.О.Богомольця АН України

2)  Інститут серцево-судинної хірургії імені академіка М.М.Амосова АМН України

3)  Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска» АМН України

4)  Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка АМН України

5)  ДУ «Інститут геронтології АМН України»

6)  Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

7)  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

8)  Дніпропетровський національний університет

9)  Ужгородський національний університет МОН України

10)  Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

11)  Волинський національний університет імені Лесі Українки

12)  Інститут фармакології і біохімі НАН Білорусі

13)  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

14)  Сибірський державний медичний університет (м.Томськ).