Штат

Янчук Петро Іванович

Доктор біологічних наук

Старший науковий співробітник

Завідувач відділу фізіології кровообігу

Янчук Петро Іванович

 

 

телефон: 526-03-27

mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   

Сфера наукових інтересів: вивчення механізмів нейро-гуморальної регуляції діяльності серцево-судинної, дихальної та травної систем

Читає курси: “Анатомія людини”, “Фізіологія людини і тварин”, та  спецкурси: «Фізіологія кризових станів організму людини»  ,  «Фізіологія регіонарного кровообігу»

 

 

 

 

Він створив нову концепцію про те, що гіпоталамус відіграє провідну і координуючу роль у нейро-гуморальній регуляції кровопостачання і тканинного дихання органів шлунково-кишкового тракту, зокрема печінки: завдяки диференційованим впливам на функціональні елементи органа він змінює нервовим шляхом (терміново), або ж із залученням гормонів (впродовж тривалого часу) його кисневий баланс і кровопостачання під час реалізації гомеостатичних і поведінкових реакцій організму.

П.І. Янчук - професор кафедри фізіології людини і тварин (за сумісництвом). 

Науковий керівник успішно захищених 4-ох кандидатських дисертацій і 5-ти, які нині виконуються. Під його керівництвом захищено понад 90 дипломних робіт.

П.І. Янчук є членом Вченої ради ННЦ «Інститут біології» та спеціалізованих рад Д 26.001.38 при КНУ і Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім О.О. Богомольця НАН України по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

В його науковому доробку більше 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 свідоцтва та 2 патенти на винаходи.

Публікації:

1. Янчук П.И. Изучение гипоталамической регуляции депонирующей функции печени // Физиол. Журн. АН УССР.-1983.-Т.29, №5.-С.631-633.

2. Янчук П.И.,  Цыбенко В.А. Изменения печеночного кровообращения при раздражении продолговатого мозга // Физиол. журн. АН УССР.-1986.-Т.32, №4.-С.449-455.

3. Янчук П.И.,  Дубилей Т.А.,     Цыбенко В.А. Влияние катехоламинов на кровообращение в печени //  Биологические науки.-1990.-№10.-С.97-104.   

4. Tsybenko V.A., Yanchuk P.I. Central nervous control of hepatic circulation //  Jornal of the Autonomic Nervous System.-1991.-V.33.-P.255-266.

5. Янчук П.І.,  Цибенко В.О. Спосіб прижиттєвого визначення вмісту крові в органах тварин. Патент України UANo4062.-1994.

6. Tsybenko V.A., Yanchuk P.I. Сentral and peripheral activation of sympathetic innervation of liver: effects on hepatic blood flow and respiration. In.: Liver innervation and neural control of hepatic function. T. Shimazu. (Edit.).-London.-1996.-P.265–273.

7. Янчук П.И., Цыбенко В.А. Нейрогуморальные механизмы гипоталамической регуляции кровообращения и тканевого дыхания в пчени // Архив клинической и экспериментальной медицины. - 2000. - Т.9, №1. - С.135-137.

8. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Янчук П.И., Кравчук А.А., Билык Л.Н. Интегральные закономерности регуляции доставки и потребления кислорода в организме человека // Российский физиол. журн. им. И.М.Сеченова – 2006. – Т.92, №12. – С. 1412-1418.

9. Янчук П.І., Русінчук Я., Терехов А. Вплив ендотеліну-1 на кисневий баланс і теплотворення печінки  // Фізіологічний журнал. – 2008. – Т. 54, №6. – С. 38–41.

10. GhazaeeS.P., GorenkoZ.A., KarbovskaL.S., VeselskyS.P., YanchukP.I., MakarchukM.Y. Desmopressin stimulates bile secretion in anesthetized rats. // Gen. Phisiol. Biophys. – 2010. - Jun; 29(2). -  P. 151-159.

11. Yanchuk P.I., Prikhodko T.P, Pasichnichenko O.M., Terekhov A.A., Tsybenko V.O.Mechanisms of Contractile Action of Acetylcholine on Hepatic Vein // Intern. J. Physiology and Pathophysiolgy. – 2011. – V.2, №4. – Р.379-387.

12. Grinchenko O.A., Yanchuk P.I. Pathways of Taurine Influences on the Gastric Secretion // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – V. 2, № 3. – P. 199-211.