Відділ фізіології мозку

Друк PDF

Історія дослідження функціонування головного  мозку в університеті налічує більше століття. Співробітники кафедри нормальної фізіології із науковою лабораторією при кафедрі вивчали механізми збудливості клітин та цілого мозку (В. Чаговець). На початку ХХ століння В.В.Правдичем-Немінським було вперше зареєстровано електричну активність головного мозку з поверхні інтактного черепа собаки, що є першою справжньою електроенцефалограмою.

При створенні у 1945 році НДІ фізіології у ньому було засновано відділ фізіології ЦНС і поведінки. Ініціатором створення відділу був А. І. Ємченко, а першим керівником – Й.С.Розенталь. У різні роки відділом керували А. І. Ємченко, П. Д. Харченко, М. Ф. Поливана, Б. Л. Ганжа. Основними напрямками досліджень відділу була аналітико-синтетична діяльність головного мозку тварин, роль підкіркових структур в організації поведінки, тощо. У 1982 році на біологічному факультеті було створено лабораторію фізіологічної кібернетики та психофізіології. Напрямками досліджень співробітників лабораторії були психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора, механізми формування функціональних станів людини.

В нинішньому вигляді відділ фізіології мозку і психофізіології був створений у 2011 році після реорганізації науково-дослідної частини біологічного факультету у зв'язку із перетворенням його на Інститут біології. До складу відділу увійшли співробітники колишніх лабораторії фізіологічної кібернетики та відділу фізіології ЦНС інституту.

Наукові дослідження відділу ведуться в напрямку вивчення механізмів формування і корекції психофізіологічних станів організму людини в нормі та при функціональному перенапруженні. Основними експериментальними методами є електроенцефалографія, електрокардіографія, психофізіологічне тестування, також використовуються різноманітні методи математичного моделювання.