НДС Мембранології і цитології

Бичко Андрій Віталійович

Кандидат біологічних наук

Науковий співробітник

Бичко Андрій Віталійович

 

 

 

Сфера наукових інтересів: молекулярні механізми мембранотропної активності біологічно активних речовин, штучні ліпідні мембрани

 

 

 

 

 

 

 

 

1998-1999 Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, магістр;

1999-2002 Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, аспірант;

2005 і до тепер науковий співробітник НДС «Мембранології і цитології», ННЦ «Інститут біології».

Основні публікації:

1. Schuetze C, Ritter U., Scharff P., Fernekorn U., Prylutska S., Bychko A., Rybalchenko V., Prylutskyy Yu. Interaction of N-fluorescein-5-isothiocyanate pyrrolidine-C60 with a bimolecular lipid model membrane. Materials Science and Engineering C. – 2011. V. 31. – P. 1148-1500;

2. Бычко А.В., Рыбальченко В.К., Лозовой В.П., Артеменко А.В. Роль процессов дегидратации в механизме воздейтвия малых концентраций пиридина и его производных на клеточные мембраны // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології.- 2011.- Вип.3 (101).- С.323-327.

3. О.В. Ременяк, С.В. Прилуцька, А.В. Бичко, Ю.І. Прилуцький, В.К. Рибальченко. Мембранотропна дія вуглецевих нанотрубок. // Доповіді НАН України, 2009, N 2, C. 163-167;

4. Бычко А.В., Артеменко А.Ю., Лозовой В.П., Рыбальченко В.К. исследование дегидратации пиридина и его производных при переходе через границу раздела «липид-водный раствор электролита» .//  Физика живого.- 2008. - №1, Т.16.- С.39-43

5. Бичко А.В. Мембраномодулююча дія фосфоліпідвмісної біологічно активної добавки FLP-MD. «Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія», 2008