НДС Мембранології і цитології

Гурняк Оксана Миколаївна

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Гурняк Оксана Миколаївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: реакція внутрішніх органів на гістологічному рівні на ксенобіотики та лікарські речовини, характер гістологічних змін у печінці та активності ферментів крові і гомогенату печінки при дії ксенобіотиків та гепатопротективних речовин

 

 

 

 

 

 

2005 р. кандидат біологічних наук („Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки” 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія)

1998-2001 рр. Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (відділ цитофізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача)

1993-1998 рр. КНУ імені Тараса Шевченка біологічний факультет

З 2001 молодший науковий співробітник відділу цитофізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача КНУ імені Тараса Шевченка

Основні публікації:

1. Карпезо Н.О., Гурняк О.М., Линчак О.В., Рибальченко В.К. Особливості морфо-функціональних змін печінки щурів під впливом потенційного протипухлинного препарату похідного дигідропіролу у порівнянні з традиційним 5-фторурацилом. // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної морфології”. Полтава 19-20 травня 2011р. С.100.

2. Гурняк О.М. Вплив пестициду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти на активність АЛТ та АСТ крові та гомогенату печінки щурів // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Київ-Луганськ-Харків). – 2005. – Вип.1. – С. 17-26.

3. Карпезо Н.О., Гурняк О.М., Мацюх О.С., Линчак О.В., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Регулятори росту рослин івін та потейтин: гістологічні ефекти // Фітотерапія. Часопис. – 2005. – № 1. – С.28-32.

4. Карпезо Н.О., Островська Г.В., Гурняк О.М., Рибальченко В.К. Морфо-функціональні зміни у печінці щурів під впливом гербіциду 2,4-Д та стимулятору росту рослин івіну // Современные проблемы токсикологии. - 2004. – №4. – С. 48-52.