НДС Мембранології і цитології

Карпезо Наталя Олександрівна

Кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник

Карпезо Наталя Олександрівна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: біологія розвитку, морфологія та патоморфологія нейроендокринної системи; проблеми гепатології - структурно-функціональні зміни у печінці щурів під впливом ендогенних та екзогенних факторів, пошук гепатопротективних речовин, які б знімали або знижували токсичні впливи ксенобіотиків

 

 

 

 

 

 

1974 р. Кандидат біологічних наук (“Реакция гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза”)

1969-1972 рр. Аспірантура на кафедрі цитології, гістології та ембріології біологічного факультету КДУ.

1963-1968 Київський державний університет.

1983 дотепер — старший науковий співробітник НДС “Мембранології і цитології”

Автор 120 наукових праць.

Основні публікації:

1. Карпезо Н.О., Гурняк О.М., Линчак О.В., Рибальченко В.К. Особливості морфо-функціональних змін печінки щурів під впливом потенційного протипухлинного препарату похідного дигідропіролу у порівнянні з традиційним 5-фторурацилом. // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної морфології”. Полтава 19-20 травня 2011р. С.100.

2. Линчак О.В., Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Морфо-функціональний стан органів шлунково-кишкового тракту після впливу похідного малеіміду МІ-1 протягом місяця // Современные проблемы токсикологии. – 2011. – № 1-2. – С.52-55.

3. Lynchak O. Ostrovska G., Burlaka A., Rybalchenko V., Karpezo N. State of colon mucosal under the effects of new protein-tyrosine kinases inhibitor maleimide derivate // Gut “GASTRO 2010 – 18th UEGW Barcelona”. – 2010. – 58 (Suppl II). – A133.

4. Карпезо Н.О., Гурняк О.М., Линчак О.В., Рибальченко В.К. Особливості морфо-функціональних змін печінки щурів під впливом потенційного протипухлинного препарату похідного дигідропіролу у порівнянні з традиційним 5-фторурацилом // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2., Т. 2. – С. 100-103.