НДС Мембранології і цитології

Харчук Ірина Василівна

Кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник

Kharcuk 3x4

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: дослідження механізмів цитостатичної і цитотоксичної дії нових протипухлинних препаратів, їх селективності та морфофункціональних проявів нефро-, панкреа- та кардіотоксичності

 

 

 

2000 р. кандидат біологічних наук («Мембранотропні і цитолого-гістологічні ефекти кардіотонічного препарату суфану» 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія)

1996-1999 рр. Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (відділ цитофізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача)

1991-1996 рр. КНУ імені Тараса Шевченка біологічний факультет

2011-2012 рр. Науковий керівник спільного проекту зі стоматологічною клінікою Бернхарда Готліба Віденського медичного університету «Молекулярні механізми протипухлинної активності нового похідного малеіміду».

Автор 65 друкованих наукових праць.

Володіє технікою приготування гістологічних препаратів, морфометричними методами, іміногістохімія парафінових зрізів, метод культивування пухлинних і нормальних клітин людини, електрофорезом, вестерн-блотингом, проточною цитометрією, методом флюорисцентно активованого стортингу клітин.

Основні публікації:

1. Kharchuk I.V., Ostrovska G.V., Rybalchenko T.V., Lynchak O.V., Rybalchenko V.K. Morpho-functional parameters of rats pancreas after per os administration the new antineoplastic compound maleimide derivative / 5th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection Focus on Gastrointerstinal Tract (September 17-19, 2008, Yalta, Ukraine) // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т.55, №1. – С.82.

2. Yablonska S., Lynchak O., FIlinska O., Ostrovska G., Shkira N., Kharchuk I., Nizheradze K., Rybalchenko V. Antiproliferative effects and influence on liver condition after per os administration of novel cytostatic maleimide derivate/ The FEBS Journal “Life’s molecular interactions: 34 th FEBS Congress”. ‑ 2009. Vol. 276. – P.352.

3. Kharchuk I., Filinska O., Yablonska S., Rybalchenko V. Preventive action of maleimide derivative 1-(4-Cl-benzil)-3-Cl-4-(CF3-fenilamino)-1Н-pyrrol-2,5-dion on rats renal system in 1,2-dimethylhydrasine-induced colon carcinogenesis // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. LublinPolonia. – Sectio DDD. Pharmacia. – 2010. ‑ V. XXIII, № 2. ‑ P. 191-195.

Prystopiuk V.S., Kharchuk I.V., Ostrovska G.V. Testes as Test-System of Antiproliferative Activity of Potential Antineoplastic Compound 1-(4-Cl-benzil)-3Cl-4-(CF3-fenylamino)-1H-pyrrol-2,5dion // Матер. І наук. конфер. молод. вчених з міжнар. участю, Вінниця, 19-20 травня 2010 р. – С. 136.

Filinska O., Yablonska S., Mandryk S., Kharchuk I., Kotlyar I., Ostrovska G., Rybalchenko V. Effect of maleimide derivative on oxidative stress and glutathione  antioxidant system in 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rat // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. LublinPolonia. – Sectio DDD. Pharmacia. – 2010. ‑ V. XXIII, № 3. ‑ P. 191-195.

Kharchuk I.V., Filinska O.M., Yablonska S.V., Rybalchenko V.K. Preventive action of maleimide derivative 1-(4-Cl-benzil)-3-Cl-4-(CF3-fenilamino)-1Н-pyrrol-2,5-dion on rats renal system in 1,2-dimethylhydrasine-induced colon carcinogenesis // 6-th Lviv Lublin Conference of Experemental and Clinic Biochemestry, Lublin, 13-14 May, 2010. ‑ P. 69.

Rybalchenko V., Kharchuk I., Kyrychenko V., Lynchak O. Effect of the maleimide derivative MI-1, a novel antitumor agent, on the rat myocardium and cardiomyocytes / The Winnipeg Heart International Conference, October 13-16, 2011// Exp. Clin. Cardiol. – 2011. – V. 16, Suppl A 2011. – P. 25A.

Філінська О.М., Яблонська С.В., Мандрик С.Я., Харчук І.В., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Стан антиоксидантної системи печінки та матриксної металопротеїнази-2 товстого кишечника при дії похідного малеіміду за умов експериментального колоректального канцерогенезу щурів // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82, №4. – C.27-35.

Харчук И.В., Рыбальченко Т.В., Гебура М.П., Рыбальченко В.К. Cотояние слизистой оболочки толстого кишечника крыс под влиянием производного малеимида цитостатического действия в условиях оксидативного стресса // VIII Международная конференция «Биоантиоксидант» Москва, 4-6 октября 2010 г. – C. 492-493.

Харчук І.В., Філінська О.М., Яблонська С.В., Рибальченко В.К. Вплив похідного малеіміду на морфофункціональний стан нирок щурів за умов експериментального канцерогенезу товстої кишки // Фізіологічний журн. – 2010. – Т. 56, №6. – С. 62-69.

Харчук І.В. Вивчення нефротоксичності похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону // Соврем. пробл. токсикол. – 2009.– № 2. – С. 46-49.