НДС Мембранології і цитології

Кузнєцова Галина Миколаївна

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Кузнєцова Галина Миколаївна

 

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів:  канцерогенез, колоректальний рак, протипухлинні препарати, таргетна терапія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-2005 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет.

2005-2011 рр. Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ННЦ «Інститут біології» НДС «Мембранології і цитології»).

З 2011 – інженер ІІІ категорії НДС «Мембранології і цитології»

Основні публікації:

1. Кузнєцова Г.М. Протипухлинна дія цитостатичної сполуки  похідного дигідропіролу при хемо-індукованому канцерогенезі товстої кишки щурів / Кузнєцова Г.М. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2011. - Вип. 5 (107). – С. 66-74.

2. Kuznetsova G.M. The comparison of effects of cytostatic compounds dihydropyrrol derivative and 5-fluoruracil on rat large intestine tunica mucosa / Kuznetsova G.M., Volovenko Y., Ostrovska G., Volovnenko T., Rybalchenko V.// 19th United European Gastroenterology Week, October 22-26, Stockholm, Sweden. // GUT. – 2011. – V.60, Suppl.3. – P.A317.

3. Кузнєцова Г.М. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку кишечника щурів. / Кузнєцова Г.М., Островська Г.В., Рибальченко В.К. // Современные проблемы токсикологии. – 2011. – №1-2. - С.47-51.

4. Кузнєцова Г.М. Порівняння впливу цитостатичниої сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів / Кузнєцова Г.М. Островська Г.В., Воловенко Ю.М.,  Рибальченко В.К. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2010. – Вип. 5 (101). – С. 39-45.  

5. Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів за умов дії оксидативного стресу / Кузнєцова Г.М., Островська Г.В., Воловенко Ю.М., Воловненко Т.А.,  Рибальченко В.К. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2010. – Вип. 4 (100). – С. 270-279.