НДС Мембранології і цитології

Линчак Оксана Валеріївна

Молодший науковий співробітник

Линчак Оксана Валеріївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: дослідження біологічних ефектів і механізму дії речовин з потенційною протипухлинною активністю

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2010 Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, аспірант;

2005-2007 Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, магістр;

2001-2005 Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, бакалавр;

Професійна діяльність:

2010 – до тепер молодший науковий співробітник НДС «Мембранології і цитології», ННЦ «Інститут біології».

член Українського біохімічного товариства;

член Українського токсикологічного товариства.

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених.

60 наукових праць.

Основні публікації:

1. Yablonska S., Filinska O., Ostrovska G., Lynchak O., Rybalchenko T., Rybalchenko V. Evaluation of hepatotoxicity of new cytostatic maleimide derivate // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. – 2008. – V. XXI, №2 (55). – P. 277-279. Линчак О.В., Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко 2. Т.В., Рибальченко В.К. Вплив сукцинату натрію та 2,4-Д на морфо-функціональний стан слизової оболонки тонкої кишки щурів // Современные проблемы токсикологии. – 2009. – №3-4. – С. 32-35.

3. Линчак О.В. Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Вплив похідного малеіміду з цитостатичними властивостями на стан слизової оболонки товстої кишки щурів // Вісник морфології. – 2010. – Т.16, № 1. – С. 10-13.

4. Линчак О.В., Рибальченко В.К., Яблонська С.В., Філінська О.М., Островська Г.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки щурів при оксидативному стресі, спричиненому введенням хлориду кобальту // Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – С. 160–163.

5. Філінська О.М., Яблонська С.В., Линчак О.В., Бурлака А.П., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Лук’янчук Є.В. Вплив похідного малеіміду на розвиток окисного стресу в печінці при індукованому 1,2-диметилгідразином канцерогенезі товстого кишечника щурів // Доповіді НАН України. – 2010. – № 8. – С. 185-190.

6. Карпезо Н.О., Гурняк О.М., Линчак О.В., Рибальченко В.К. Особливості морфо-функціональних змін печінки щурів під впливом потенційного протипухлинного препарату похідного дигідропіролу у порівнянні з традиційним 5-фторурацилом // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2., Т. 2. – С. 100-103.

7. Линчак О.В., Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Морфо-функціональний стан органів шлунково-кишкового тракту після впливу похідного малеіміду МІ-1 протягом місяця // Современные проблемы токсикологии. – 2011. – № 1-2. – С.52-55.

8. Lynchak O., Ostrovska G., Rybalchenko V. Effects of new maleimide derivate on the 1,2-dimethylhydrazine-induced colon carcinogenesis in rats // Gut “GASTRO 2009 UEGW/WCOG, London”. – 2009. – Vol. 58 (Suppl. II). – P. A334.

9. Lynchak O. Ostrovska G., Burlaka A., Rybalchenko V., Karpezo N. State of colon mucosal under the effects of new protein-tyrosine kinases inhibitor maleimide derivate // Gut “GASTRO 2010 – 18th UEGW Barcelona”. – 2010. – 58 (Suppl II). – A133.