НДС Мембранології і цитології

Рибальченко Володимир Корнійович

Завідувач НДС «Мембранології і цитології»

Доктор біологічних наук

Професор

Головний науковий співробітник

Рибальченко Володимир Корнійович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: відкриття безрецепторної хімічної міжклітинної сигналізації; створення сучасної моделі молекулярної організації клітинних мембран; дослідження біологічної активності інгібіторів протеїнкіназ

 

 

 

 

 

 

1966 – диплом біофізика Московського державного університету імені М.В.Ломоносова;

1964 – як кращий студент (стипендія ім. О.О. Богомольця) переведений до Московського державного університету імені М.В.Ломоносова;

1961 – 1964 Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка;

1959 – 1961 Звенигородський сільськогосподарський технікум.

1985 – до тепер професор, провідний і головний науковий співробітник, завідувач лабораторії мембранології (тепер – НДС «Мембранології і цитології», ННЦ «Інститут біології»), завідувач та науковий керівник міжфакультетської НДЛ «Біологічно активні речовини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

1994-2007 – завідувач кафедри медичної біології Медичного університету УАНМ (за сумісництвом);

1978-1979 – декан біологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка;

1972-1974 – заступник декана біологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка;

1966 –  асистент Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

Під науковим керівництвом підготовлено і успішно захищено 26 кандидатських і три докторські дисертації;

Вперше в Україні створив і тривалий час очолював спецраду з захисту докторських дисертацій з цитології;

Є членом кількох спецрад з захисту кандидатських та докторських дисертацій;

Вчений секретар, заступник голови і голова експертної ради з біологічних наук Вищої атестаційної комісії України;

Участь в організації і роботі республіканських та міжнародних наукових симпозіумів, конференцій і з’їздів біофізичного, біохімічного, токсикологічного і фізіологічного товариств України;

Член редколегій кількох наукових часописів;

Головний редактор фахового видання «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології»;

Член International Academy of Cardiovascular Sciences;

Член The New York Academy of Sciences.

Премія імені Тараса Шевченка;

«Заслужений діяч науки і техніки України»;

Відзнака Київського університету.

Понад 500 наукових і навчальних праць (одноосібних і у співавторстві). Серед яких: 3 підручники, 4 монографії, 12 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, 15 навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні публікації:

1. Schuetze C., Ritter U., Scharff P., Fernekorn U., Prylutska S., A. Bychko, V. Rybalchenko, Prylutskyy Yu. Interaction of N-fluorescein-5-isothiocyanate pyrrolidine-C60 with a bimolecular liid model membrane // Materials Science and Engineering. – 31(2011). – P.1148-1150.

2. Byelinska I.V, Ostrovska G.V., Dyagil I.S., Rybalchenko V.К. Hematological effect of protein kinases inhibitor maleimide derivative (1-(4-Cl-benzyl)-3-Cl-4-(CF3-phenylamino)-1H-pyrrole-2,5-dione // J. Pre-Clinical and Clinical Research. – 2010. – V.4, N1. – P. 56-59.

3. Filinska O., Yablonska S., Mandryk S., Kharchuk I., Kotlyar I., Ostrovska G., Rybalchenko V. Effect of maleimide derivative on oxidative stress and glutathione  antioxidant system in 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rat // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. LublinPolonia. – Sectio DDD. Pharmacia. – 2010. ‑ V. XXIII, № 3. ‑ P. 191-195.

4. Kharchuk I.V., Filinska O.M., Yablonska S.V., Rybalchenko V.K. Preventive action of maleimide derivative 1-(4-Cl-benzil)-3-Cl-4-(CF3-fenilamino)-1Н-pyrrol-2,5-dion on rats renal system in 1,2-dimethylhydrasine-induced colon carcinogenesis // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. LublinPolonia. – Sectio DDD. Pharmacia. – 2010. – Vol. XXIII, № 2. ‑ P. 191-195.

5. Tsyryk O., Radchuk O., Beregova T., Rybalchenko V. The influence of multiprobiotic “Symbiter acidophilic” on structurally function stat of gastric mucosa in omeprazole-treated rats // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. LublinPolonia. – Sectio DDD. Pharmacia. – 2010. – Vol. XXIII, № 2. ‑ P. 191-195.