НДС Мембранології і цитології

Цивінська Світлана Миколаївна

Провідний інженер

Цивінська Світлана Миколаївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів:  реакція внутрішніх органів на рівні на ксенобіотики та лікарські речовини гістологічному, біохімічному рівнях

 

 

 

 

 

 

 

1982-1985 КНУ імені Тараса Шевченка біологічний факультет

1994-2011 матеріально відповідальна особа у НДС «Мембранології і цитології»

1990 дотепер – провідний інженер НДС «Мембранології і цитології»

1987-1990 інженер біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

1980-1987 лаборант біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Має 18 публікацій

Основні публікації:

1. Харчук І.В., Рибальченко В.К. Островська Г.В., Линчак О.В., Цивінська С.М. Вплив нової сполуки з антинеопластичними властивостями на основі малеіміду на морфо-функціональний стан нирок інтактних щурів // IV Міжнародна наук. конф. «Психофізіол. та вісцеральні функ­ції в нормі і патол.ї» присвя­чена 90-річчю від дня народження П.Г. Богача, Київ, 8-10 жовтня 2008 року. – С. 199-200.

2. Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Линчак О.В., Цивінська С.М. Морфо-функціональні зміни в сім’яниках щурів під впливом нового антинеопластичного препарату, похідного малеіміду // Совр. проблемы токсикологии. – 2008. - №1. – С.61‑65.

3. Бєлінська І.В., Рибальченко В.К., Сластья Є.А., Цивінська С.М. Вплив 7-гідроксикумарину на показники крові щурів після місячного введення per os // Пробл. екол. та медичної генетики і клін. імунол. Зб. наук. праць. - Київ-Лу­ганськ-Харків - 2008. – Вип. 5‑6 (86-87) - С. 17-22.

4. Karpezo N.O., Ostrovska G.V., Gurniak O.M., Tsyvinska S.N. The plant growth regulators influence on the liver microcirculation. Comparison of individual and simultaneous action // VII Intern. Sci. Conf. Current and Future Challenges in Environmental Health, Toxicology, and Food Safety in Eastern and Central Europe: (May 2-5, 2006) – Kyiv, Ukraine. – P. 41.