НДС Мембранології і цитології

Історія НДС «Мембранології і цитології»

НДС існував в складі НДІ фізіології з 1985 року як лабораторія мембранології (зав. В.К.Рибальченко), з 2001 року як відділ цитофізіології, а з 2010 - НДС «Мембранології і цитології». Основні наукові напрямки роботи :  мембранотропна активність біорегуляторів; цитофізіологічні ефекти ксенобіотиків і протективних речовин.

За час існування лабораторії проведені комплексні дослідження механізмів трансмембранного руху кальцію через плазматичну мембрану гладком’язових клітин та регуляції кальцієвого насосу в ній кальмодуліном і окситоцином. Вивчено поверхневу активність блокатора кальцієвого насоса окситоцину, утворення гормоном потенціал-залежних іонних каналів. Проведено докладний аналіз взаємодії субклітинних фракцій, збагачених сарколемою гладком'язових клітин з ліпідними мембранами різного рівня організації. Створена сучасна модель молекулярної організації біологічних мембран (миготлива модель).

Вивчена мембранотропна активність біологічно активної речовини – диметилетаноламіну, який широко використовується в різних галузях промисловості і при лікуванні нервових захворювань. Визначено особливості амінокислотного складу мембранотропних регуляторних пептидів, які зумовлюють їх здатність взаємодіяти з ліпідним матриксом мембрани, досліджено взаємодію ангіотензинів, брадикініну і амінокислот з модельними та біологічними мембранами. Досліджено поверхнево активні і мембранотропні властивості біорегуляторів-похідних амінокислот в залежності від особливостей організації їх молекул, вивчені мембранотропні і мембранопротективні властивості низки природних метаболітів циклу Кребса, препаратів рослинного походження, пептидів опіоїдного ряду, нуклеопротеїдних часток вірусу тютюнової мозаїки. Встановлена висока мембранотропна активність і дана характеристика її параметрів для низки фітопрепаратів з радіо- і гепатопротективною дією, що може бути використаним при подальшому пошуку природних мембраностабілізаторів.

Досліджено цитофізіологічні ефекти пестицидів як шкідливих факторів довкілля (гербіцид 2,4-Д) та біорегуляторів – похідних піридину (вітамін В6, івін, потейтин). Показано, що вони є мембранотропними препаратами, які можуть впливати на клітини організму, проявляючи поліфункціональні властивості, дана характеристика їх впливу на морфо-функціональний стан основних органів ссавців (щурів).