НДС Мембранології і цитології

Науково-дослідний сектор «Мембранології і цитології»

вул. Акад. Глушкова 2,

Київ 01601

Тел. 38(044)526-54-48

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Завідувач - Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Секретар - Линчак Оксана Валеріївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник,

mail to: ly Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 Співробітники:

Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук., професор, mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Харчук Ірина Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   

Карпезо Наталя Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Бичко Андрій Віталійович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник, mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   

Гурняк Оксана Миколаївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Линчак Оксана Валеріївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   

Дзюбенко Наталя Володимирівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник

Цивінська Світлана  Миколаївна, провідний .інженер.

Кузнєцова Галина Миколаївна, молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   

 

На сьогодні основними напрямками роботи НДС є дослідження впливу росторегулюючих  похідних малеіміду та дигідропіролу на органи шлунково-кишкового тракту, антиоксидантну систему клітин, активність ферментів печінки та крові, проліферативну активність нормальних і трансформованих клітин invivo. Показана перспективність названих сполук як протипухлинних препаратів, що мають ефективність на рівні традиційного цитостатика 5-фторурацилу і при цьому значно  меншу токсичність.

 

У НДС поставлені біохімічні методи визначення активності більшості ферментів сироватки крові і гомогенатів внутрішніх органів органів, гістологічні методи дослідження, морфометричний аналіз, біофізичні методи визначення мембранотропної активності речовин. У нас виконують наукову роботу студенти кафедр біохімії, вірусології, біофізики і  цитології, гістології та біології розвитку.

Нашими партнерами з наукової роботи є наступні установи:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя;

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького;

Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Universityof Manitoba (Канада).

 

На виконання наукових досліджень НДС отримано такі гранти:

1. грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (№ 336/2008-рп від 16 грудня 2008) у розмірі 20 тис.грн. Філінській О.М. Назва проекту «Біохімічні механізми дії потенційних протипухлинних препаратів на основі малеіміду».

2. Грант The UNESCO-L'Oreal International Fellowship "For Women in Life Sciences" (2010) у розмірі 200 тис. грн. Яблонській С.В., США.

3. Договір з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України №М/432-2011 від 08.09.2011р., Харчук І.В., Рибальченко В.К.  «Молекулярні механізми протипухлинної активності нового похідного малеіміду», 40 тис. грн. (в рамках проекту з Віденським медичним університетом, Австрія).

 

Крім того, нашими співробітниками було також отримано:

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за навчальні посібники: «Цитологія травлення», «Цитологія і біохімія травлення. Практикум», «Физиология и биохимия пищеварения животных и человека» Рибальченко В.К., 2008 р.);

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (Рибальченко В.К., 2009);

Відзнака Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Рибальченко В.К., 2011 р.)

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (Линчак О.В., 2011-2013 рр.)

Гранти на участь в роботах міжнародних наукових конференцій, семінарів, конгресів.

 

Основні публікації у  провідних фахових виданнях за останні роки:

1. Физиология и биохимия пищеварения животных и человека /под ред. В.К. Рыбальченко. / К.: Фитосоциоцентр, 2002. – 366 с.

2. Рыбальченко Т.В., Островская Г.В., Кондратюк Е.А., Мельник Ю.Н., Рыбальченко В.К. Безрецепторная межклеточная химическая сигнализация // Нейрофизиология / Neurophysiology/. – 2000. – Т. 32, № 3. – С. 281-282.

3. Філінська О.М. Вплив похідного малеіміду на розвиток окисного стресу в печінці при індукованому 1,2-диметилгідразином канцерогенезі товстого кишечника щурів / Філінська О.М., Яблонська С.В., Линчак О.В., Бурлака А.П., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Лук'янчук Є.В.// Доповіді НАН України. – 2010. – N 8. 

4. Харчук І.В. Структурно-функціональний стан нирок та підшлункової залози щурів після тривалої дії новітньої таргетної сполуки — похідного малеіміду / Харчук І.В., Філінська О.М., Яблонська С.В., Рибальченко Т.В.// Доповіді НАН України. – 2010. – N 7. 

5. Яблонська С.В. Вплив регуляторів росту рослин івіну й потейтину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки щурів / Яблонська С.В., Лозовий В.П., Філінська О.М., Рибальченко В.К.// Доповіді НАН України. – 2010. – N 6. 

6. Линчак О.В Вплив похідного малеіміду на стан печінки щурів при оксидативному стресі, спричиненому введенням хлориду кобальту / Линчак О.В., Рибальченко В.К., Яблонська С.В., Філінська О.М., Островська Г.В.// Доповіді НАН України. – 2010. – N 2. 

7.ByelinskaI.V. Hematological effect of proteinkinases inhibitor maleimidederivative (1-(4-Cl-benzyl)-3-Cl-4-(CF3-phenylamino)-1H-pyrrole-2,5-dione / ByelinskaI.V, OstrovskaG.V., DyagilI.S. RybalchenkoV.К. // J. Pre-ClinicalandClinicalResearch. – 2010. – V.4, N1. 

8. Філінська О.М. Порівняльна характеристика біохімічних показників крові, сечі та морфофункціонального стану внутрішніх органів самців та самок щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину / О.М. Філінська, І.В. Харчук, С.В. Яблонська, Н.О. Карпезо, О.В. Линчак, М.Л. Зінов'єва, Є.А. Сластья, Т.В. Рибальченко,

9. П.Г.Жмінько // Современные проблемы токсикологии. – 2010. - № 4. 

10. Харчук І.В. Вплив похідного малеіміду — потенційного протипухлинного засобу на стан сім'яників щурів за умов розвитку раку товстої кишки / І.В. Харчук, В.С. Пристопюк, В.К. Рибальченко. // Современные проблемы токсикологии. – 2010. - № 2-3. 

11. Линчак О.В. Вплив сукцинату натрію та 2,4-Д на морфофункціональний стан слизової оболонки тонкої кишки щурів / Линчак О.В., Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К. // Современные проблемы токсикологии. – 2009. - № 3-4. 

12. Філінська О.М. Порушення біохімічних показників сироватки крові та сечі при субхронічному інтрагастральному введенні щурам 7-гідроксикумарину / Філінська О.М., Яблонська С.В., Сластья Є.А., Рибальченко В.К. // Современные проблемы токсикологии. – 2009. - № 3-4. 

13. C. Schuetze.  Interaction of N-fluorescein-5-isothiocyanate pyrrolidine-C60 with a bimolecular lipid model membrane / C. Schuetze, U. Ritter, P. Scharff, U. Fernekorn, S. Prylutska, A. Bychko, V. Rybalchenko, Yu. Prylutskyy // Materials Science and Engineering: C. – 2011. - Volume 31, Issue 5. ()

 

Про впровадження результатів роботи НДС в практику свідчать наступні патенти, отримані нашими співробітниками:

1. Карамзіна Л.А., Слабкий Г.О., Шевченко М.В., Рибальченко В.К. Спосіб діагностики працездатності людини. Патент на корисну модель № 48005, зареєстровано в Держреєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2010. Власник патенту –  ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ (2010 р.).

2. Карамзіна Л.А., Слабкий Г.О., Рибальченко В.К., Шевченко М.В. Спосіб діагностики слухо-мовної функції людини. Патент на корисну модель № 52193, зареєстровано в Держреєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2010. Власник патенту – ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ (2010 р.).

3. Карамзіна Л.А., Розкладка А.І., Рибальченко В.К. Спосіб лікування суб‘єктивного вушного слуху. Деклараційний патент на корисну модель. Україна (11) 16515, (19) (UA), (51) МПК (2006) A61N1/100. (46)15.08.2006. Бюл.№8.

4. Бєлінська І.В., Клименко В.І., Островська Г.В., Дягіль І.С., Любарець Т.Ф., Рибальченко В.К. Спосіб діагностики мієлодиспластичного синдрому в прелейкемічній стадії. Деклараційний патент на винахід. Україна 68269А, (UA) 7 G01N33/48. (46) 15.07.2004. Бюл.№7. – C.1-6.

5. Карамзіна Л.А., Розкладка А.І., Рибальченко В.К. Спосіб виявлення порушення розбірливості мови у осіб, що нормально чують. Укрпатент, 2004. № 20031212669.