Цейслєр Юлія Вадимівна

Молодший науковий співробітник

Кандидат біологічних наук

Цейслєр Юлія Вадимівна

 

 

к. 134

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Народилась у 1982 р., м. Сімферополь, АР Крим.

Основні наукові інтереси: 1) біофізичні та біохімічні механізми впливу магнітних полів та випромінювань; 2) біохімія та біофізика паталогічних станів.

 

 

 

 

Освіта:

1999-2004 – студентка, біологічного факультет Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;

2004-2007 – аспірантка, біологічного факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кваліфікації:

2003 – бакалавр-біохімії (диплом з відзнакою), біологічний факультет Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;

2004 – магістр-біохімії, викладач біології (диплом з відзнакою), біологічний факультет Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;

2007 – кандидат біологічних наук (тема дисертаційної роботи «Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно–функціональні властивості глобулярних білків» за спеціальністю 03.00.02 – біофізика), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник проф. Мірошниченко М.С.

Професійна кар’єра:

2004 – інженер 2-ої категорії на державній темі хімічного факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;

2007-2011 – головний координатор фармацевтичного представництва «Jayson Pharmaceuticals Ltd.»

2008-2012 – старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна» (ВМУРоЛ);

2011- по теперішній час – молодший науковий співробітник на теми № 11БФ036-02 у відділі «Біофізики» НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка;

2012– по теперішній час – доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій факультету біомедичних технологій ВМУРоЛ (за сумісництвом).

Методи дослідження: методи абсорбційної і диференційної спектроскопії, аналітичний електрофорез, флуоресцентні методи, методи кислотної денатурації та лужної ренатурації білків, визначення окиснювальної здатності ферменту, визначення активності ферментів та скоротливих білків, математичні (стандартні методи варіаційної статистики для обробки результатів).

Навчальні курси:

2008-2012 – «Імунохімія»

з 2008 – «Теорія еволюції»

з 2008 – «Антибіотики»

з 2009 – «Анатомія рослин»,

з 2012 – «Фізіологія та біохімія рослин»

Стипендії і премії:

стипендія Ради Міністрів АР Крим (2001-2002 рр);

стипендія Верховної Ради АР Крим  ім. В.І. Вернадського (2002-2003 рр).,

стипендія АР Крим «За наукові досягнення у галузі пріоритетних напрямків розвитку Криму» (2004р.);

премія НАН України для студентів вищих учбових закладів (2004р.)

стипендія Кабінету Міністрів (2006-2007 р.)

Входила у склад локальних організаційних комітетів наступних конференцій:

Всеукраїнської конференції молодих учених «Актуальні питання сучасного природознавства» (Сімферополь, 2003),

Наукової конференції «Еколого-фізіологічні проблеми адаптації» (Партенит, 2003),

V Міжнародної кримської конференції «Космос і біосфера» (Партенит, 2003)

Міжнародної 3-ої Конференції ім. А.Г. Гурвича «Біофотони та когерентні системи у біології, біофізиці та біотехнології» (Партенит, 2004), .

VI Міжнародної кримської конференції «Космос і біосфера» (Партенит, 2005)

VII Міжнародної кримської конференції «Космос і біосфера» (Судак, 2007),

II Міжнародної науково-практична конференції «Біологічно активні речовини: фундаментальні і практичні питання отримання та використання» (Новий Світ, 2009) 

VIII Міжнародної кримської конференції «Космос і біосфера» (Судак, 2009) 

III Міжнародної науково-практична конференції «Біологічно активні речовини: фундаментальні і практичні питання отримання та використання» (Новий Світ, 2011)

I Міжнародної конференція «Адаптаційні стратегії живих систем» (Новий Світ, 2012)  

Annual Undergraduate International School in Biomedical Sciences “Ion Channels in Health and Disease”(2012, Kyiv) 

Членство у наукових товариствах:

член Українського біофізичного товариства, член Українського біохімічного товариства.

Співробітництво:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Публікації: статей у фахових виданнях близько 20, тез наукових доповідей близько 30, навчальних посібники і методичних розробок - 5.

Основні публікації:

1. Цейслєр Ю.В., Шелюк О.В., Мартинюк В.С., Нурищенко Н.Е. Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТP-азну активність актоміозину // Український біохімічний журнал, 2012. - т. 84, № 5. – С. 62-67.

2. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В. , Темурьянц Н.А. Интерференция механизмов влияния слабых электромагнитных полей крайне низких частот на организм человека и животных // Геофизические процессы и біосфера, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 16–39.

3. Цейслер Ю.В., Подпалова О.Н., Нурищенко Н.Е., Пелюх Л.И., Мартынюк В.С. Изменения степени окисления актомиозина скелетных мышц и показателей липидного обмена плазмы крови крыс в условиях хронической алкоголизации // Матеріали ІІ міжнародного семінару «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», 27-28 вересня 2012, Київ, Україна. – С. 123-127.

4. V.S., Tseyslyer Yu.V., Tsymbalyuk O.V., Shelyuk O.V., Nurishenko N.E. Modification of functional state of muscle tissue upon influence extremely low frequency of electromagnetic field // International Symposium "Biological Motility: Fundamental and Applied Science" May 11–15, 2012, Pushchino, Moscow region, Russia – Pushchino, 2012. – С.122-125.

5. Martynyuk V.S., Tseysler Yu. V. The Hydrophobic-Hydrophilic Balance in Water Solution of Proteins as The Possible Target for Extremely Low Frequency Magnetic Fields // In: Biophotonics and Coherent Systems in Biology - Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 2006. – Р. 105 – 122.

6. Martynyuk V.S., Kalinovsky P.S., Tseisler Yu.V. Influence of 8 Hz Magnetic Fiseld on The Binding of Chloroform With Proteins // Biophysics. - 2004. – V. 49. – N. 1. – P.17