Діагностична лабораторія була створена у 2009 році в структурі біологічного факультету університету і зареєстрована в Держспоживстандарті України. Лабораторія має свідоцтво про атестацію № ПТ-317/09 від 11.09.2009 р. 1 червня 2010 року наказом ректора в структурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка почав працювати навчально-науковий центр «Інститут біології», в склад якого увійшла Діагностична лабораторія (ДЛ ННЦ «Інститут біології»). 26.09.2011 року ДЛ  ННЦ «Інститут біології» пройшла переатестацію (свідоцтво № ПТ-352/11 від 26.09.2011 р.).