ubft

Метою Товариства є захист інтересів своїх членів в органах державної влади

та управління, сприяння реалізації їх законних прав, об’єднання зусиль вчених біофізиків 

для сприяння вирішенню фундаментальних і прикладних наукових проблем біофізики.

Товариство ставить перед собою такі завдання:

-       сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва;

-       сприяння піднесенню престижу біофізики як науки;

-       координація наукових досліджень в різних напрямках 

             сучасної біофізики в організаціях та наукових колективах,

які являються членами Товариства;

-       сприяння пошукові, науковому обґрунтуванню,

   перспективних ідей у галузі біофізики,

опрацюванню їх і допомозі їх впровадження;

-       сприяння міжнародним контактам у галузі біофізики;

-       сприяння підвищенню фахового рівня членів Товариства;

-       об’єднання зусиль членів Товариства для вирішення проблем,

які стоять перед біофізикою як наукою.

Подробиці на сайті товариства