fizyka jyvogo

Журнал "Фізика живого" є міждисциплі-нарним періодичним науковим виданням в галузі біологічних і фізичних наук, який видається Навчально-науковим центром "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета і задачі журналу:

Журнал «Фізика живого» є науковим виданням, головною метою якого є сприяння розвитку сучасної біологічної фізики та суміжних з нею сфер знань.

Головним призначенням журналу є публікація наукових статей та повідомлень, що виявляють тенденцію переходу від традиційної біофізики до підходів "фізики живого". Цей перехід ґрунтується на застосуванні міждисциплінарних ринципів сучасної біофізики, біохімії, молекулярної біології і генетики, фізіології, синергетики, квантової фізики та інших наук у інтегрованому знанні живого на всіх рівнях його ієрархічної організації.

Журнал має міждисциплінарний характер i розрахований на спеціалістів у різних галузях фізики, біології, хімії і медицини.

Періодичність видання на рік - один том, чотири випуски.

Подробиці на сайті журналу.