Сучасні інформаційні технології в біології

Печать

Спецкурс читає: Артеменко Олександр Юрійович

Артеменко Олександр Юрійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна «Сучасні інформаційні технології в біології» є базовою нормативноюдисципліною для спеціальності «біологія», що читається у 3 семестрі в обсязі 3-х кредитів,в тому числі 51 аудиторних занять, з них 17 годин лекцій, 17 годин лабораторних занять і57 годин самостійної роботи. Закінчується екзаменом у 3-у семестрі.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в біології»є опанування (уявлення про роботу комп'ютера на апаратному рівні, розуміння організаціїроботи програм та шляхів їх створення) студентами прикладних аспектів використаннякомп'ютерної техніки. А також напрацювання навичок алгоритмічного мислення, що,безумовно, закладає фундамент для вміння самостійно писати комп'ютерні програми іпроводити складні обчислення. В результаті навчання студенти повинні мати уявленняпро практичні і теоретичні аспекти застосування комп'ютерної техніки.

Предметом навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в біології» єапаратне та програмне забезпечення і їх взаємодія між собою та користувачем.

Робоча навчальна программа спецкурсу Сучасні інформаційні технології в біології

для студентів спеціальності 6.040102 – «біологія»

Завантажити на комп'ютер файл.pdf