Ганчурін Валерій Валентинович

Кандидат біологічних наук, доцент.

Ганчурін Валерій Валентинович

 

Народився 09.06.1957, м.Рівне

Закінчив кафедру біофізики біологічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. 

Основні наукові  інтетеси:: електробіофізика, біофізика м’язового скорочення, спектроскопія біомакромолекул

Спецкурси: «Біофізика фотосинтезу»  «Лабораторний практикум з біофізики» , 

«Принципи конфокальної мікроскопії»

 

 

 

 

 

1978 – закінчив кафедру біофізики біологічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

1978 – 1981 – аспірант кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету цього ж університету.

1983 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение механизма действия простагландинов F2α и Е2β на электрофизиологические свойства и сократительную активность гладких мышц taenia coli морской свинки». З 1982 – на постійній роботі на кафедрі біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – асистент( з 1982), доцент (з 1989).

Автор близько 60 наукових праць, навч.альних посібників та навч.-методичних  розробок.

Основні праці:

1. Біофізика. Практикум. –К., 2003 (у співавт.);

2. Дослідження методом спектрального розкладання флуоресценції індо-1 в білкових розчинах і тимоцитах// Фізика живого. -2001 –т.9 (у співавт.); Кальційзв’язуючі та флуоресцентні характеристики індо-1 у клітині. -2001 (у співавт.)