Богуцька Катерина Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент, біофізик  

Богуцька Катерина Іванівна Богуцкая Екатерина Ивановна

 

 

тел. 521-33-25, кімн. 218

mail to:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Народилась 03.08.1973 р., м. Київ

Сфера наукових інтересів: дослідження впливу фізико-хімічних факторів на функціональні властивості скорочувальних білків серцевого та скелетних м’язів

Дисципліни спеціалізації: «Біофізика мембран»«Фізико-хімічні методи дослідження біомакромолекул»«Біофізичні методи досліджень», «Радіаційна біофізика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академічні ступені:

1995 р. – диплом з відзнакою (спеціальність біофізика, кваліфікація біолог-біофізик, викладач біології та хімії), біологічний факультет, Київський університет імені Тараса Шевченка;

2004 р. – диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності біофізика (тема дисертаційної роботи «Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м’язів», науковий керівник проф., д.б.н. Мірошниченко М.С.);

2007 р. – атестат доцента кафедри біофізики, Міністерство освіти і науки України.

Освіта:

1990-1995 рр. – навчання на біологічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка;

1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі біофізики біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Професійна кар’єра:

1998-2005 рр. – асистент кафедри біофізики біологічного факультету;

2005 р. - по теперішній час – доцент кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології».

Гранти, нагороди, членство у наукових товариствах:

1998 р. – грант Міжнародної науково-освітньої програми для аспірантів;

2003 р. – грамота Президії НАН України;

2000 р. - по теперішній час – член Українського біофізичного товариства.

Публікації:

навчальні посібники: 3; навчально-методичні розробки: 7; статті у фахових журналах та збірниках наукових праць: 35; тези доповідей на конференціях: 75.

Основні наукові та навчально-методичні праці.

Статті:

1. Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І. Вплив іонів цинку на АТФазну активність міозину і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м’яза // Біополімери і клітина. – 2011. – Т.27, №6. – С. 446–452.

2. Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І., Скляров Ю.П. АТФазна активність міозину як характеристика функціонального стану серцевого м’яза в умовах норми та патології // Доповіді НАН України. – 2012. – №7. – С. 180–184.

3. Bogutska K.I., Sklyarov Yu.P., Prylutskyy Yu.І. Zinc and zinc nanoparticles: biological role and application in biomedicine // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2013. – N1. – P. 915.

4. Прилуцька С.В., Кічмаренко Ю.М., Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І. Фулерен С60 та його похідні як протипухлинні агенти: проблеми і перспективи (огляд) // Біотехнологія. – 2012. – Т.5, №3. – С. 9–17.

5. Andreichenko K., Prylutska S., Medynska K., Bogutska K., Nuryshchenko N., Prylutskyy Yu., Ritter U., Scharff P. Impact of carbon nanotubes on ATPase activity and superprecipitation reaction of natural actomyosin // Int. J. Physiol. Pathophysiol. – 2012. – Vol.3, N4. – P. 341–347.

6.  Andreichenko K., Prylutska S., Medynska K., Bogutska K., Nuryshchenko N., Prylutskyy Yu., Ritter U., Scharff P. Effect of fullerene C60 on ATPase activity and superprecipitation of skeletal muscle actomyosin // Укр. біохім. журн. – 2013. – Т.85, №2. – С. 20–26.

Матеріали конференцій:

1. Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І. Викладення курсу «Біофізичні методи досліджень» для студентів спеціальностей «медична фізика» та «біофізика» // Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології: Збірник наукових праць 3-го міжнародного семінару. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 34–37.

2. Havrylyak V.B., Bogutska K.I. рН medium effect on the skeletal and cardiac muscle actomyosin // Тезисы XVI Всероссийской медико-биологической конференции (с международным участием). – Фундаментальная наука и клиническая медицина. – Т.16. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. – С. 490–491.

3. Корсун А.Я., Ноздренко Д.М., Богуцька К.І. Зміна параметрів скорочення скелетних м’язів за умов гострої ішемії // Актуальні питання біології та медицини: Збірник наукових праць за матеріалами XI Міжрегіональної наукової конференції. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 58–60.

4. Богуцька К.І. Наукова робота студентів у системі навчального процесу: методологія та організація // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» / Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 63–66.

5. Богуцька К.І., Андрейченко К.С., Прилуцький Ю.І. Вплив карбонових нанотрубок та іонів заліза на функціональні характеристики актоміозинового комплексу скелетних і серцевого м’язів // Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології: Матеріали науково-практичної конференції з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ). – Харків: Екограф, 2013. – С. 1516.

Навчально-методичні праці:

1. Електробіофізика: навч. посіб. / упорядн. М.Ф.Шуба, Т.Л.Давидовська, Ю.І.Прилуцький, О.В.Жолос, К.І.Богуцька. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.

2. Теорія інформації та її біологічні аспекти: навч. посіб. / упорядн. Ю.І.Прилуцький, К.І.Богуцька, Д.М.Ноздренко. – К.: ПЦ «Інтертехнодрук», 2006. – 92 с.

3. Біофізика мембран: навч.-метод.розроб.  / упорядн. К.І.Богуцька, Ю.І.Прилуцький, Ю.П.Скляров. – К.: Вид-во Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 93 с.

4. Вибрані лекції з курсу «Радіаційна біофізика» для магістрів кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології» / упорядн. К.І.Богуцька, Ю.І.Прилуцький, Ю.П.Скляров. – К.: Поліграфічна дільниця Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 88 с. 

 

І семестр, 2013-2014 н.р., навч. дисц. «Методологія та організація наукових досліджень в біології», оцінки.pdf

 

 

 

 

 

Cfqn