Інститут Біології

Квітень


 

План роботи на учбовий рік


1. Наукова доповідь проф. кафедри цитології, гістології та біології розвитку Островської Г.В.

   «Цито-гістологічні і протипухлинні ефекти нових речовин з цитостатичною активністю».

2. Про внесення змін до навчального плану.

    Доп. голова НМК проф. Кілочицький П.Я.

3. Про стан техніки безпеки на факультеті.

    Доп. заст.директора Рудич В.В.

4. Затвердження білетів державних іспитів для бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

    Доп. Голова НМК проф. Кілочицький П.Я.

5. Надання рекомендацій щодо укладення контрактів.