Співпраця

Співпраця кафедри біохімії

Кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології» співпрацює з достатньо широким колом державних наукових установ України, серед яких:

 

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

01601, Київ – 30, вул. Леонтовича, 9  

 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

03143, Київ-143, вул. Академіка Заболотного, 150  

 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

03022, Київ-22, вул. Васильківська, 45  

 

Інститут фізіології рослин та генетики НАН України  

 

03022, Київ-22, вул. Васильківська, 31/17  

 

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

02143, Київ-143, вул. Академіка  Заболотного, 148  

 

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

03115, Київ-115. пр-т Перемоги, 119, 121 

 

Інститут онкології АМН України

 

03022, Київ-22, вул. Ломоносова, 33/43 

 

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

03057, Київ-57, пр-т Перемоги, 34  

 

Інститут фармакології і токсикології АМН України

03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 14   

 

Інститут мікробіології та  вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

03143, Київ-143, вул. Академіка Заболотного, 154 

 

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова АМН України

04114, Київ-114, вул. Вишгородська, 67  

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1  

 

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України

02094, Київ-94, вул. Попудренка, 50 

 

Інститут екогігієни і токсикології  ім. Л.І.Медведя МОЗ України

03680, Київ-680, вул. Героїв оборони, 6 

 

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України

04414, Київ-414, вул. Вишгородська, 69 

 

Інститут гідробіології НАН України

04210, Київ-210, просп. Героїв Сталінграда, 12 

 

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

61015, Харків-15, вул. Переяславська, 23