Ромашев Сергій Альбінович

Провідний інженер
Ромашев Сергій Альбінович

 

 

 

телефон: 522-16-48
Сфера наукових інтересів: вивчення біології та екології бактеріофагів

 

 

 

 

 

 

Освіта

В 1979 р закінчив кафедру вірусології Київського державного університету ім..Т.Г.Шевченка. 

Місце роботи:

В університеті працює з 1979 р. на посадах молодшого наукового співробітника та провідного інженера

Володіє методами очистки та концентрування вірусів за допомогою диференційного центрифугування та у градієнті густини CsCl , електрофорезу білків у поліакріламідному гелі, підтримки бактеріальних культур та накопичення бактеріофагів у рідкому поживному середовищі. Здійснює технічний супровід студентів та аспірантів при виконанні ними кваліфікаційних робіт.
Член Українського товариства мікробіологів
Автор 48 наукових праць. Основні публікації:
Основні публікації:
1. Семчук Л.І. , Андрійчук О.М, Ромашев С.А. Адаптація фагів 223-17/1 та 7591-14/1 P. syringae pv. tabaci при зміні хазяїна Вісник КНУ Сер. Біол. – 2010. - № 55, с 37-38
2. Семчук Л.І.., Бойко А.Л., Ромашев- С.А. Вивчення особливостей циркуляції бактеріофагів фітопатогенних бактерій у рослинних біоценозах – необхідна умова їх практичного застосування. // Агроекологічний журнал . -- 2011, Спеціальний випуск, --С. 214-219.
3. Бурхан А., Семчук Л.І., Ромашев- С.А.Експериментальна коеволюція бактеріофагу 8573 m з фітопатогенним хазяїном Pseudomonas fluorescens. Вісн. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011, - 57, -- С. 16-18.
4. Семчук Л., Ромашев С. Особенности образования мутантов фагов с расширенным диапазоном хозяев, регулирующих численность резистентных фитопатогенных бактерий Erwinia carotovora. // Сб. научн. трудов. Интегрированная защита растений: стратегия и тактика. -Минск, - 2011.-- С.346-351
5. Бурхан А.А., Семчук Л.І., Ромашев С.А. Особливості експериментальної коеволюції в модельних системах, що включають одну популяцію бактеріофага 8573 m та набір резистентних мутантів хазяїна, Pseudomonas fluorescens. //Зб. наук. праць VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». -Львів . – 2011. –С. 250-251.