Лабораторія фізико-хімічної біології

Сокур Леся Вадимівна

Кандидат біологічних наук
Завідувач НДЛ «Фізико-хімічної біології»
Сокур Леся Вадимівна

 

 

 

 

Дата народження 25.08.1960

 

 

 

 

 

Освіта:
1982 закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю біолог-біохімік.
Місце роботи:
Працювала в НДІ гігієни і токсикології та Інституті клінічної радіології НЦРМ на посадах молодшого наукового співробітника (1986), старшого наукового співробітника (1998). В 1998 році захистила кандидатську дисертацію “Стан ферментативної антиоксидантної системи і процесів ліпопероксидації у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС”. Працює з 2001 старшим науковим співробітником НДЛ «Фізико-хімічної біології» кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завідувач НДЛ «Фізико-хімічної біології» кафедри біохімії (2007).
Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів кафедри біохімії, консультує виконання кандидатських дисертацій.
Публікації
Основні наукові праці направлені на вивчення патогенетичних механізмів виразкоутворення та дослідження препаратів природного походження, яким притаманні властивості цитопротекторів, іммуномодуляторів, антиоксидантів та з подальшим їх застосуванням в клінічній практиці при комплексному лікуванні виразкової хвороби. Опубліковано понад 120 наук. праць.