Викладачі

Рушковський Станіслав Ричардович

Кандидат біологічних наук, доцент
Рушковський Станіслав Ричардович

 Народився в 1972 р., м Керч

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
телефон: (044) 522-39-95

Сфера наукових інтересів: особливості прояву хромосомної нестабільності в нормі та під час розвитку онкологічних захворювань, дестабілізація ядерного та мітохондріального геномів на початкових етапах канцерогенезу (з використаняім як модельного об'єкту дріжджів Saccharomyces cerevisiae), вивчення механізмів ефекту «свідка» (bystander effect) при сокультивуванні клітин дріжджів та лімфоцитів людини, фармакогенетика, екогенетика

Читає спецкурси: «Генетика людини»«Нестабільність геному»«Онкогенетика»

«Фармакогенетика»

 

 

 

 

 

Освіта:
Рушковський С.Р. у 1994 році з відзнакою закінчив біологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. В 1997 році закінчив аспірантуру при кафедрі загальної та молекулярної генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України та Українському науковому центрі медичної генетики при Українському науковому гігієнічному центрі МОЗ України. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю генетика на тему «Особливості прояву хромосомної нестабільності при культивуванні лімфоцитів периферичної крові людини» у спеціалізованій вченій раді Д.26.202.01 при Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ.
Місце роботи:
З 2001 року працює на кафедрі загальної та молекулярної генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді асистента, а з 2006 – на посаді доцента кафедри.
Читає нормативний курс «Молекулярна біологія» для студентів заочного відділеня та спецкурси: «Генетика людини», «Онкогенетика», «Нестабільність геному» та «Фармакогенетика», проводить практичні та семінарські заняття з усіх названих дисциплін.
Автор 67 наукових та науково-методичних праць.
Основні публікації:
1. Rushkovsky S.R., Bezrukov V. F., Barilyak I. R. An approach for characterization of individual features of karyotype instability // European Journal of Human Genetics – 2001 - V.9. S.1

2. Рушковский С.Р., Афанасьева Е.С., Безруков В.Ф. и др. Молекулярные и цитогенетические маркеры солидных опухолей у детей // Онкология. – 2005. – т.7, № 4. 

3. Rushkovsky S.R., Afanasieva K.S., Bezrukov V.F. Correlation between cytogenetic parameters of the genome instability and some morphophysiologycal characteristics of Gentoo penguins nestlings // Bulgarian Antarctic research. – 2006. – Vol. 5.
4. Afanasieva K.S., Rushkovsky S.R., Bezrukov V.F Chromosomal instability of winterers before and after Antarctic expeditions // Bulgarian Antarctic research. – 2006. – Vol. 5. 

5. Пронина О.В., Петрачкова Т.А., Шепета Ю.Б.,Рушковский С.Р. Влияние потери митохондриальной ДНК на процессы старения в колониях дрожжей Saccharomyces cerevisiae// Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць, т.11. – Київ: Логос, 2011. 

6. Vasylenko O.P., Pronina O.V., Rushkovsky S.R. Bystander effect in human lymphocytes incubated with irradiated mitochondrial DNA deficient yeast cells // Radioprotection – 2011. – Vol. 46, № 6. 

7. Василенко О.П., Пронина О.В., Рушковский С.Р. Зависимость индукции эффекта «свидетеля» от пролиферативной активности облученных клеток // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: збірник наукових праць т.4. – Київ: Логос, 2012.

Онкогенетика
Лекція 1.pdf
Лекція 2.pdf
Лекція 3-4.pdf
Лекція 5, 6,7.pdf
Лекція 8.pdf
Лекція 9-10.pdf
Лекція 11-12.pdf

Лекція 13.pdf
Лекція 14-15.pdf


Формакогенетика

Лекція 1.pdf
Лекція 2.pdf
Лекція 3.pdf
Лекція 4.pdf
Лекція 5.pdf
Лекція 6.pdf
Лекція 7.pdf
Лекція 8.pdf
Лекція 9.pdf
Лекція 10.pdf
Лекція 11.pdf
Лекція 12.pdf