Викладачі

Кондратюк Олена Архипівна

Кандидат біологічних наук,  доцент

Вчений секретар ради ННЦ «Інститут біології»

Кондратюк Олена Архипівна 

                                      

Народилась 4 січня 1949 р., м. Старокостянтинів, Хмельницької області

Телефон: +38044 521-35-02; 27-17

Викладає курси: «Фітовіруси»; «Цитопатологія вірусних інфекцій»; «Мембранологічні аспекти вірусології»; «Вірусні захворювання культурних рослин»

Сфера наукових інтересів: вірусні захворювання сільськогосподарських культур; заходи профілактики та боротьби з вірусними інфекціями

 

 

 

 

 У 1972 закінчила біологічний факультет, працювала ст. лаборантом та інженером Інституту фізіології  Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі цитології, гістології та розвитку тварин, а в 1982 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Нейроэндокриный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток». З 1982 - 1984рр. працювала молодшим; з 1984 по 1985 рр. – старшим науковим співробітником наукової лабораторії кафедри вірусології. У 1995 році призначена на посаду доцента кафедри вірусології.

Наукові дослідження Олени Архипівни пов’язані з вивченням вірусних захворювань сільськогосподарських культур і розробкою заходів профілактики та боротьби з вірусними інфекціями.

Більше 20 років О.А. Кондратюк обиралася членом вченої ради біологічного факультету (зараз ННЦ «Інститут біології») впродовж яких виконує обов’язки вченого секретаря ради. Обиралась до профкому університету і профбюро біологічного факультету. Нагороджена почесними грамотами Ректора університету, профкому та керівництва ННЦ «Інститут біології».

Автор 90 наукових праць в тому числі 3-х навчальних посібників і 2-х авторських свідоцтв на винаходи.

Основні публікації:

1. Медицинская биология. Ч.1. Уровни организации живого. К., - 1996.

2. Практикум із загальної вірусології, К., - 2000.

3. Физиология и биохимия пищеварения животных и человека. К., - 2002.

4. Порушення ліпідного складу і властивостей плазматичної мембрани епітеліальних клітин ворсинчатого хоріона плаценти під впливом хламідійної інфекції// Доповіді НАН України, - 2008.