Історія кафедри Генетики

Кафедра генетики заснована у 1936, однак початок свій бере з 1911, коли професор Київського університету святого Володимира С.Ю.Кушакевич започаткував на кафедрі зоології курс «Учение о наследственности», який викладав з позицій нової на той час науки – генетики. У 1920 дослідження явищ спадковості продовжив І.І.Шмальгаузен, який у 1921 організовував кафедру динаміки розвитку. У 1936 кафедра розподілилась на дві – механіки розвитку (завідувач – доцент Б.І.Балінський) і дарвінізму і генетики (завідувач – академік І.І.Агол). Після війни у 1944 кафедру дарвінізму і генетики очолив С.М.Гершензон. У тому ж 1944 була заснована кафедра генетики і селекції рослин, завідувачем якої став академік М.М.Гришко. Під час репресій проти генетики у сталінському СРСР у 1948 кафедра була "розформована" і відновлена тільки у 1963. З цього часу завідував кафедрою доцент П.А.Храновський, а в 1967 на завідування був запрошений професор П.К.Шкварников. В 1970-1971 обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Є.Л.Голинська, у 1971-1986 – професор Г.Д.Бердишев. У 1974 кафедра генетики і селекції була перейменована на кафедру загальної та молекулярної генетики. З 1976 при кафедрі загальної та молекулярної генетики створено науково-дослідну лабораторію «Генетики індивідуального розвитку» (зараз лабораторія Молекулярної біології та генетики). Протягом 1986-1997 кафедрою завідував професор С.М.Храпунов. З 1997 – професор С.В.Демидов.