Викладачі

Демидов Сергій Вікторович

Завідувач кафедри 

Доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Демидов Сергій Вікторович

 

 

 

телефон 522-39-95
телефон внут. 27-54

Сфера наукових інтересів: імуногенетика, апоптоз

Читає нормативний курс: «Генетика»  та спецкурси: «Імуногенетика»  , «Генетика постнатального онтогенезу»  

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Демидов Сергій Вікторович закінчив з відзнакою у 1976 році біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "генетика".

Місце роботи:

Працює в Київському національному університеті з 1976 року, пройшов шлях від аспіранта до завідувача кафедри. Наукові ступені: кандидат біологічних наук (1979); доктор біологічних наук (1990). Вчені звання: доцент із спеціальності "генетика" (1983); професор із спеціальності "генетика" (1994). Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, член редакційної колегії ряду журналів. Під його керівництвом підготовлено та захищено 12 кандидатських дисертацій. 

Наукова діяльність Демидова С.В. спрямована на фундаментальне та практичне вивчення актуальних питань молекулярно-генетичних та клітинних механізмів регуляції метаболізму імунокомпетентних клітин при різних типах імунодефіцитних станів та трансформації клітин при різних типах патології. Демидов С.В. є автором ряду винаходів по використанню цитомединів в комплексній терапії на фоні різних імунодефіцитних станів.

Публікації:

Автор понад 200 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 8 підручників, рекомендованих МОН України, 7 учбових посібників, 15 навчально-методичних праць і  1 патент. Підручник "Генетика" (у співавторстві з Топчій Н.М., Бердишевим Г.Д., Черненко К.Д.) удостоєний Другої премії Академії наук Вищої освіти України (2008).

Основні публікації:

1. Серга С.В., Демидов С.В., Козерецкая И.А. Инфицирование Wolbachia не влияет на частоту кроссинговера у Drosophila melanogaster // Цитология и генетика. – 2010. – т.44, №4. – С. 55-60

2. Козерецька І.А., Проценко О.В., Жук О.В., Серга С.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Генетика дрозофіли». Для студентів третього курсу біологічного факультету. Київ, Фітоцент, 2011. 28 с.

3. Демидов С.В., Мінченко Ж.Н., Гавриленко Т.І., Імуногенетика як науково-практична і навчальна дисципліна. К. «Вища школа», 2012. – С. 92-102

4. Демидов С.В., Мінченко Ж.М., Гавриленко Т.І., Топчій Н.М., Новікова С.М. Антропогенетика з основами медичної генетики. Київ, Фітоцент, 2012. 505 с.

5. I.A. Kozeretska, S.V. Demydov, L.I. Ostapchenko. Mobile genetic elements and cancer. From mutations to gene therapy // REVIEW. Experimental Oncology. - 2011, V. 33, № 4, - P. 198–205

6. Kostianets O, Shyian M, Sergiy D, Antoniuk S, Gout I, Filonenko V, Kiyamova R. Serological analysis of SEREX-defined medullary breast carcinoma-associated antigens. Cancer Investigation, August 2012, Vol. 30, No. 7 : P. 519-527