Друк PDF

150x200 muci Мусієнко Микола Миколайович. д-р біол. наук, проф., акад. НААН України. Сформував наук. школу з проблем екофізіології та продуктивності рослин в стресових умовах. Автор першого в Україні навч.-метод. комплексу з фітофізіології “Фізіологія рослин» (1995, 2001, 2005), висунутого МОН України на здобуття Держ. премії в галузі науки і техніки за 2008 рік. Голова спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. зі спец. “Фізіологія рослин» “Екологія», «Біохімія», «Радіобіологія». Віце-президент Всеукр. асоціації біологів рослин, чл. Європ. Асоціації департаментів Екології (AUDES), Європ. Федерації Тов-в Біологів рослин (FESРВ), Міжн. Асоціації з фотосинтезу, Радник Амер. біограф. центру. Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1995), Премії Президії НАН України ім. М.Г.Холодного (1999), Премії ім. Тараса Шевченка (1998), Соросівський проф. (1996, 1998); Людина року Міжн. біограф. центру, Кембридж (1998), Засл. діяч науки і техніки України (2000), Засл. проф. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (2008).Підготував 26 канд. та д-рів наук. Автор, співавтор 500 наук. праць.

 

musatenkoМусатенко Людмила Іванівна - спеціаліст у галузі вивчення метаболізму ростових процесів рослин, член-кореспондент Національної академії наук України (2003), доктор біологічних наук (1986).Паршикова Тетяна Вікторівна д.б.н., професор з 2004 по 2010 рр. очолювала кафедру фізіології та екології рослин Київського національного універститету ім. Тараса Шевченка.Розвивала напрямок екол. фізіології рослин (водоростей), розробила експрес-методи неруйнівного (прижиттєвого) контролю функціонального стану мікроводоростей при забрудненні води ПАР та важкими металами, відпрацювала біотехнологію оптимізації мінерального живлення при індустріальному культивуванні господарсько цінних видів рухливих мікроводоростей, започаткувала напрямок с.-г. використання мікроводоростей у складі композицій азотфіксуючих діазотрофів для підвищення врожайності рослин.. Автор та співавтор 190 друк. робіт, в т.ч. 3 монографій, 7 учбово-метод. видань та 4 патентів .

 

 Бойко Михайло Іванович доктор біологічних наук, професор. завідувач кафедри фізіології рослин Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України

 Сіренко Лідія Якимівна Доктор біологічних наук , професор , заслужений діяч науки і техніки УРСР , академік Української екологічної АН Автор 16 монографій. Віце-президент Гідрологічного товариства України. Нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня.

 Сакевич Олександр Йосипович, Iнститут гiдробiологiї НАН України, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу екологiчної фiзiологiї водяних рослин

 Брайон Олександр Володимирович - кандидат біологічних наук, професор Київського державного універститету ім. Т.Г. Шевченка.

 Білокінь Іван Петрович Працював викладачем у Київському університеті, а також директором ботанічного саду Київського університету. Основні наукові праці присвячено фізіології рослин та історії природознавства, дослідженням у галузі фізіології водного режиму рослин. Автор нарисів життя та діяльності К. А. Тімірязєва, М. Г. Холодного, С. Г. Навашина, М. О. Максимовича та інших видатних біологів.

 Капля Андрій Васильович - доктор біологічних наук, професор, зав. Кафедри фізіології та біохімії рослин КНУ

 Поліщук Любов Костянтинівна - доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та біохімії рослин КНУ

 Мінінберг Софія Яківна - доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та біохімії рослин КНУ