Наукова діяльність

Друк PDF

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні наступних тем та проектів:

  1. Тема № 11БФ036-02 «Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних технологій».
  2. Українсько-німецький проект: «Розробка біотехнології оптимізації мінерального живлення при індустріальному культивуванні господарсько-цінних видів рухливих мікроводоростей»
  3. Проект державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України і міністерства освіти, науки, молоді та спорту «Використання нанопрепаратів як засобу екологізації адаптивного рослинництва»