Собко Віктор Михайлович

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Собко Віктор Михайлович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: вивчення впливу магнітного випромінювання на біологічні об’єкти

 

 

 

 

 

 

 

В 2008 році закінчив біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінацію на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів»

 

Автор 20 наукових праць.

Основні публікації:

1. Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / Собко В.М., Мартинюк В.С., Ратушна О.О. // Фізика живого. – 2009. – Т.17, № 1. – С. 119-125.

2. Протекторна дія меланіну на пероксид-індуковане ушкодження та запрограмовану загибель тимоцитів в умовах впливу електромагнітного поля частотою 8 Гц / Собко В.М., Мартинюк В.С., Гудкова Д.О. // Фізика живого.  – 2010. – Т.18, № 1. – С. 65-70.

3. Effect of electromagnetic field with 8 Hz freqency on the cell injury and programmed cell death caused by nanostructured silicon and hydrogen peroxide / Sobko V., Martynyuk V., Shevchenko V., Ratushna O. // Physics of the Alive. – 2010. - C.18, № 2. -  P. 63-69

4. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / Собко В.М., Мартинюк В.С. // ВІСНИК КНУ ім.Т. Шевченка, Біологія. – 2011. -  №57. - С. 4-7.

5. of electromagnetic field with 8 Hz frequency on thymocytes nucleuses injury caused by nanostructured silicon and hydrogen / Sobko V.M., Martynyuk V.S., Shevchenko V.B. Protopopov M.V. // Вчені записки Таврійського національного університету. – 2011. – Т.24(63), №2. – С.261-267.