Історія філії Біологія клітини та біоінженерії

Спеціалізація була відкрита в Київському університеті ім. Тараса Шевченка в 1989 році у зв`язку з високим попитом на спеціалістів в галузі клітинної біології та генетичної інженерії і відсутністю на Україні учбових закладів, які б готували фахівців відповідного профілю. З 2006 року ця спеціалізація функціонує при кафедрі загальної та молекулярної генетики, а в 2008 р. Президія НАН України прийняла та затвердила рішення про надання Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України статусу базової установи для підготовки фахівців з клітинної біології та генетичної інженерії. У 2012 році спеціалізація «Клітина біологія та генетична інженерія» була перейменована на спеціалізацію «Біологія клітини та біоінженерія».


Спеціалізацію очолює доктор біологічних наук, професор, академік НАН України Блюм Ярослав Борисович - відомий вчений у галузі клітинної біології, біотехнології рослин, геноміки та біоінформатики.