Сорочинський Борис Володимирович

Доктор біологічних наук

Старший науковий співробітник

Сорочинський Борис Володимирович

 

 

 

Контактний телефон: (044) 434-37-77 

Сфера наукових інтересів: пов’язанні з  біологією клітини, сучасними  біотехнологіями та питаннями біологічної безпеки

Читає спецкурс «Молекулярні механізми репарації клітинних структур»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Закінчив біологічний факультет Київського університету у 1978 р. за спеціальністю -  біологі-біофізик, викладач біології та хімії, навчався в аспірантурі Інституту фізіології рослин, потім працював на різних посадах в  Інституту ботаніки НАН України, Інституті клітинної біології те генетичної інженерії, Українському інституті експертизи сортів рослин, Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Кандидатська дисертація за темою “Биогенез плазматической мембраны облученных растительных клеток” виконана під керівництвом акад. Гродзинського Д.М.

У 2012 році захистив докторську дисертацію за темою “Участь цитоскелету у формуванні постраціаційних ефектів”.

Стажування за кордоном:

- Royal society fellowship (1995), John Innes Centre, UK

- Cochran Fellowship (2002), International School of Agriculture, Michigan State University, USA

- Fulbright Fellowship (2005), Michigan State University, USA

 

Викладацька робота: викладав у НаУКМА та на різних кафедрах ВЦП КНУ при НАН України, починаючи з 1993 року. Читав курси «Радіаційна біофізика» та «Клітинна радіобіологія»,

зараз читає спецкурс «Молекулярні механізми репарації клітинних структур»

 

Публікації: автор біля 90 наукових статей та 5 монографій.

 

Основні публікації:

1. Сорочинський Б.В.  Цитоскелет і ефекти опромінення // К.:, Наукова думка, 2012. – 189 с.

2. Сорочинський Б.В.,Бурлака О.М..Науменко В.Д., Секан А.С. /Непередбачені ефекти генетичних модифікацій та методи їх аналізу // Цитология и генетика.- 2011. – т.45, N 5.-  C. 45 – 75/

3. Бурлака О.М. Рослинні біотехнології: Біофортифікація харчових рослин.- К.:ДІА, 2010. – 88 с.

4. Сорочинський Б.В.,Блюм Я.Б.,Созінов О.О. Рідкі біопалива. Сучасний стан та тенденції.- К.: ДІА, 2010. - 116 с.